x
x

GeroS - web servis za izračun nutritivnog statusa starijih osoba

  Manuela Maltarić, dipl. ing.

  06.02.2015.

Cilj izradbe novog web servisa za izračun nutritivnog statusa, metodom NRS 2002, je praćenje i izvještavanje o nutritivnom statusu gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika zbog učestale pojavnosti pothranjenosti u starijih u dubokoj starosti, tj. u starijih od 85 godina.

GeroS - web servis za izračun nutritivnog statusa starijih osoba
Prednost povezivanja web servisa i centralnog zdravstvenog sustava, a osobito poveznica putem GeroS-a/ podsustava CEZIH-a za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika, po razinama zdravstvene skrbi, je važan podatak i pokazatelj dostupan svim liječnicima u sustavu zdravstva.

Na 39. Gerontološkoj radionici za izradbu web servisa za implementaciju NRS 2002 putem GeroS-a koja je održana 30.siječnja 2015.g. u Centru za zdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdarvstvo "Dr. Andrija Štampar", nazočili su prof. dr. sc. Krznarić, prim. dr. sc.  Tomek-Roksandić, prof. dr. sc. Smolej Narančić, Srebreniković, dipl. iur.,  mr. sc. Malkoč, dr. sc. Tomasović Mrčela, prof. dr. sc. Vranešić Bender, Božić, mag. med. techn., Mravak, mag. oec., Maltarić, mag. nutri., Lukić, dipl. med.t echn Niseteo, mag. nutri.,  dr. sc. Crnjac,  Kuliš, dr. dent. med. spec., Klemenčić, dr. dent. med. spec., mr. sc. Marđetko, Slaviček, izvršni direktor, Kutle, dipl. soc. rad., Turudija, dipl. soc. rad., Link mag. inf.

Web servis primjene NRS 2002 koristit će zdravstveni djelatnici u bolnicama, osobito za dugotrajno liječenje, domovima za starije, ali i svi liječnici, timovi SOM-a i gerijatrijske sestre u domovima za starije te patronažne sestre u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Zdravstveni djelatnik upisuje MBO pacijenta (matični broj osigurane osobe) i time veže mjerenja uz pacijenta. Prednost povezivanja web servisa i centralnog zdravstvenog sustava, a osobito poveznica putem GeroS-a/ podsustava CEZIH-a za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika, po razinama zdravstvene skrbi, je važan podatak i pokazatelj dostupan svim liječnicima u sustavu zdravstva. To je u svrsi unaprijeđenja zdravstvene zaštite za starije osobe, a time i racionalnije rastuće gerijatrijske zdravstvene potrošnje. Uvodi se još jedan važan segment, a to je sigurnost podataka, jednoznačno identificiranje zdravstvenog djelatnika HZZO pametnim karticama i PIN-om, što je trenutno u svijetu najviši mogući stupanj sigurnosti.

Zaključena je nužnost izradbe web servisa koji će ići po jasno definiranim entitetima. Primjena GeroS-a omogućit će unaprijeđenje zaštite zdravlja starijih osoba te spriječavanje nastanka vodećeg gerontološkojavnozdravstvenog problema pothranjenosti kod starijih osoba u dubokoj starosti (stariji od 85 i više godina) s pojavnošću dekubitusa. Inicijativa za primjenu i izradbu web servisa NRS 2002 za gerontološkog osiguranika i gerijatrijskog bolesnika, dao je Referentni centar Ministarstva zdravlja za zaštitu zdravlja starijih osoba - Centar za zdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" (prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić i dr. Zvonimir Šostar) u koordinaciji s HZZO-m (mr. sc. Dunja Durut-Beslač) uz ekspertni tim stručnjaka sa vodećim prof. dr. sc. Ž. Krznarićem. Znakovito je kako je prof. dr. sc. Mirando Mrsić u gerontološkoj raspravi na 187. Gerontološkoj tribini istaknuo nužnost utvrđivanja funkcionalne sposobnosti starijih osoba što je diktirano i u strateškim ciljevima SZO-a, a primjeniti će se u Hrvatskoj putem GeroS-a.

www.stampar.hr

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluPlivit C 1000 PlusZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: