x
x

Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege u Domu za starije osobe

  prim. dr. sc. Spomenka Tomek Roksandić

  31.12.2013.

Program četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom i postupnikom opće/obiteljske medicine u domu za starije osobe.

Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege u Domu za starije osobe

U Centru za gerontologiju –Referentni centar Ministrastva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba Zavoda za javno zdravstvo ,,Dr.Andrija Štampar“ , 3.prosinca 2013. godine, organiziran je Stručni skup/Gerontološka stvaraonica na temu:

Program četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom i postupnikom opće/obiteljske medicine u domu za starije osobe.

Donosimo zaključke sa skupa:

1. Implementacija Programa Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom u domovima za starije, jasno i razvidno upućuje na potrebu razgraničenja kategorizacije gerijatrijskog korisnika, ovisno o opsegu postupaka i  pruženih usluga poglavito po stupnjevanju gerijatrijske njege. Primjenu tog Programa gerijatrijske zdravstvene njege determinira njegova funkcionalna sposobnost/nesposobnost  te utvrđeno zdravstveno i socijalno stanje.

2. U analitičkoj procjeni integracijskog modela socijalne zaštite za starije u domovima za starije na vrijeme su uočeni problemi ne sustavnog vođenja evidencije gerijatrijskih korisnika, ne postojanje jedinstvenog registra, ne mogućnost direktnog uvida u problematiku kako socijalnog tako i zdravstvenog stanja te funkcionalne sposobnosti korisnika domova. Inicijativom tadašnjeg Gradskog ureda za zdravstvo, rad i socijalnu skrb pokrenuta je izradba programa informatičkog operacijskog praćenja gerijatrijskih korisnika domova. Cilj programa bio je transparentnost, jedinstvena baza podataka, stvarna analitička slika, brža učinkovitost i zaštićeni sustav. U razdoblju od 2009. - 2011. godine „Dom za starije Centar“ i „Dom za starije sv. Josip“ bili su uključeni u pilot projekt. Informatički program nazvan je „DOGMA“, a nudio je pretraživanje baze podataka za sve domove i po svakom domu za starije.

3. Gerijatrijska sestrinska dokumentacija Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege je maksimalno implementirana u ovaj program. Stupnjevi gerijatrijske zdravstvene njege su podijeljeni u četiri skupine ovisno o opsegu pruženih usluga za kategorije gerijatrijskih korisnika: 1. samostalan i sasvim pokretan; 2. ograničeno pokretan i ograničeno samostalan; 3. trajno ograničeno pokretan i trajno ograničeno samostalan; 4. trajno nepokretan i trajno nesamostalan.

4. Zagrebački  model izvrsnosti implementacijskim programom Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege u domovima za starije, postignuta je brzina, racionalnost potrošnje, ušteda ljudskih i financijskih resursa, transparentnost i učinkovitost te kvaliteta poslovanja uz evaluaciju provedbe gerijatrijske zdravstvene njege. Baza podataka pruža mogućnost  gerontoloških istraživanja u svrsi planiranja i unapređenja zadovoljenja kako socijalnih tako i zdravstvenih potreba starijih osoba za gerijatrijskom zdravstvenom njegom u domovima za starije.        

5. Novi implementacijski program četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege u domovima za starije pruža organizacijsko rješenje za specifične korisničke skupine, kategorizirane po opsegu pruženih usluga. Kategorizacijski postupnik nudi mogućnost bodovanja gerijatrijskog korisnika / starijeg bolesnika u domu za starije, a ono što je još važnije i prelazak od jednostranog i neprihvatljivog identičnog stupnja,  jednakim za sve starije korisnike, neovisno o pruženim uslugama. Zato osobito značenje ima  navedeni implementacijski program koji ciljano i jasno upućuje na četiri kategorije korisnika doma za starije ovisno o stupnju gerijatrijske zdravstvene njege..

6. Kao nužnost proizlazi uskladba cijena koje će biti važeće za kategorije korisnika bodovane po četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege, a upravo to omogućuje kategorizacijski postupnik. Novi program pružit će primjereno i učinkovito te kvalitetnije i dostupnije zbrinjavanje gerijatrijskih korisnika domova za starije, opravdanost naplate za pruženi  opseg usluga uz evaluaciju provedbe. Time se omogućuje obostrano  zadovoljstvo starijih  korisnika i  evaluacija djelatnika u pružanju Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege u domovima za starije. Zagrebački model izvrsnosti očekuje svoju primjenu početkom 2014.g.