x
x

Zloupotreba marihuane povećava ovisnost o nikotinu

  Gaela Szabo, mag. pharm

  23.03.2013.

Ljudi koji su pušili marihuanu mogli bi biti podložniji adiktivnim svojstvima nikotina, objavljuje časopis Neuropsychopharmacology.

Zloupotreba marihuane povećava ovisnost o nikotinu

Glavni psihoaktivni sastojak marihuane tetrahidrokanabinol (THC) već je dugo predmet proučavanja liječnika i drugih znanstvenika. Dokazano je da pojačava apetit, ima analgetsko djelovanje i utjecaj na smanjenje mučnine kod pacijenata na kemoterapiji.

Institut u Baltimoreu proveo je prvo istraživanje o povezanosti uporabe marihuane i hašiša s ovisnošću o nikotinu. Autori studije tvrde da ljudi koji su zloupotrebljavali marihuanu imaju sklonost razvoju veće ovisnosti o nikotinu i posljedično su izloženi većem riziku od bolesti povezanih s pušenjem, prvenstveno karcinomu i kardiovaskularnim bolestima.

Eksperiment je proveden na laboratorijskim štakorima u dvije grupe kroz tri dana. Jednoj grupi je apliciran THC dvaput dnevno, a drugoj placebo. Nakon tjedan dana štakori su naučeni da nakon određenih radnji dobiju injekciju nikotina. Grupa kojoj je prethodno davan THC mnogo je brže i češće ponavljala te radnje pokazujući želju za nikotinom. U dosadašnjim istraživanjima potvrđeno je da je mehanizam razvoja ovisnosti kod ljudi i s njim povezanih ponašanja vrlo sličan onome u štakora.

Treba napomenuti i da u razvijenim zemljama konstantno opada broj pušača, dok broj konzumenata marihuane raste. Mnogo je faktora koji bi mogli utjecati na povećanje ovisnosti koje nam tek preostaje istražiti.