x
x

Gabapentin protiv ovisnosti o kanabisu

  Jacinta Vuković, dr. med.
  Marijana Oremuš, dr.med.

  19.07.2012.

Gabapentin je odavno u primjeni u liječenju epileptičnih napada, periferne neuropatske boli, anksioznosti, dok novija istraživanja pokazuju i njegove pozitivne učinke kod bolesnika koji se liječe od ovisnosti o kanabisu.

Gabapentin protiv ovisnosti o kanabisu

Gledano iz globalne perspektive ovisnost o kanabisu zastupljena je u otprilike četvrtini slučajeva ukupnog broja bolničkih prijema zbog zlouporabe opojnih sredstava. Ovisnost o kanabisu povezuje se s izraženim kognitivnim smetnjama i poremećajima funkcioniranja u radnom i socijalnom okruženju.

U dosadašnjim istraživanjima nekoliko lijekova s različitim mehanizmima djelovanja pokazalo se neučinkovitim u liječenju ovisnosti o kanabisu. Istraživači (Mason BJ et al ) su proveli randomiziranu, placebo-kontroliranu pilot-studiju u trajanju od 12 tjedana u kojoj su ispitivali učinkovitost gabapentina (1200 mg dnevno, podijeljeno u 3 doze) kod 50 ispitanika s dugotrajnom kroničnom ovisnošću o kanabisu (srednja dob prve konzumacije bila je 14,5 godina; srednja vrijednost trajanja svakodnevne konzumacije iznosila je 11,6 godina). Svi ispitanici bili su uključeni u motivacijski program i savjetovanje pri čemu su korištene tehnike kognitivno-bihevioralne terapije. Istraživačka ustanova podnijela je patentnu prijavu za ovu novu primjenu gabapentina.

U usporedbi s placebom kod gabapentina je zabilježeno veće smanjenje u količini i danima konzumacije, veće smanjenje apstinencijskih simptoma, želje, psihičkih i fizičkih problema vezanih uz konzumiranje kanabisa. Kod skupine koja je dobivala gabapentin također je zabilježeno veće poboljšanje izvršne kognitivne disfunkcije (praćeno kod zadnjih 38 ispitanika uključenih u studiju). Nisu zabilježene razlike ispitivanih grupa u broju nuspojava. Od ukupno uključenog broja ispitanika njih 64% nije završilo studiju; na početku studije te je ispitanike karakterizirao raniji početak konzumacije kanabisa, duža kronična konzumacija, jači apstinencijski simpromi i veća kognitivna disfunkcionalnost.

Komentar: Gabapentin je lijek koji ima odličnu podnošljivost i mogao bi uz psihološko savjetovanje uvelike doprinijeti u liječenju ovisnika o kanabisu, skupine za koju do sada ne postoji odgovarajuća medikamentna terapija (vidjeti također JW Psychiatry Jul 2 2012). Veće doze mogle bi poboljšati učinkovitost, no već je učinak zabilježen u ovoj studiji impresivan jer gabapentin ima prednosti nad učinkovitim savjetovanjem. Visoki postotak ispitanika koji nisu završili studiju uobičajen je za kliničke studije ovisnosti. Kliničari koji liječe ovisnike o kanabisu već bi sada mogli početi primjenjivati gabapentin.

VEZANI SADRŽAJ > <