x
x

Probiotici snižavaju krvni tlak

  Klara Čičić, dr. med.

  25.07.2014.

Meta analiza pokazala je da konzumacija probiotika može skromno sniziti krvni tlak, a učinak je bolji ukoliko se konzumiraju mnogobrojne vrste probiotika 8 tjedana ili dulje u većoj koncentraciji te ukoliko je krvni tlak na početku konzumacije viši, objavljeno je u časopisu Hypertension.

Probiotici snižavaju krvni tlak

Meta analiza pokazala je da konzumacija probiotika može skromno sniziti krvni tlak, a učinak je bolji ukoliko se konzumiraju mnogobrojne vrste probiotika 8 tjedana ili dulje u većoj koncentraciji te ukoliko je krvni tlak na početku konzumacije viši, objavljeno je u časopisu Hypertension.

U bolesnika koji su konzumirali probiotike sistolički krvni tlak snizio se za 3,56 mmHg, a dijastolički za 2,38 mmHg u usporedbi s kontrolama. Svakodnevna konzumacija raznovrsnih probiotika u koncentraciji ≥1011 CFU (engl. colony-forming units) ostvaruje optimalan učinak.

Meta analiza obuhvatila je 9 randomiziranih, kontroliranih studija i oko 550 bolesnika.

Probiotici su živi mikroorganizmi koji se koriste kao dodatak prehrani i imaju povoljne učinke na crijevnu floru domaćina. Ranija istraživanja su pokazala da probiotici mogu poboljšati kontrolu krvnog tlaka. Autori ove meta analize smatraju kako bi se probiotici mogli koristiti u liječenju i prevenciji hipertenzije. 

http://hyper.ahajournals.org/content/early/2014/07/21/HYPERTENSIONAHA.114.03469