x
x

JNC 8 smjernice za liječenje arterijske hipertenzije u odraslih

  David Čičić, dr. med.

  06.01.2014.

JNC 8 (Eighth Joint National Comittee) panel objavio je nove smjernice za liječenje arterijske hipertenzije u odraslih. Smjernice su objavljene u časopisu The Journal of the American Medical Association (JAMA).

JNC 8 smjernice za liječenje arterijske hipertenzije u odraslih

Predložene su dvije ključne izmjene, u odnosu ne prethodne smjernice (JNC 7), za koje članovi panela smatraju da će pojednostaviti liječenje.Prvo, predložene su manje agresivne ciljne vrijednosti krvnog tlaka i opušteniji pragovi krvnog tlaka za početak liječenja u starijih bolesnika, te bolesnika mlađih od 60 godina s dijabetesom ili bolesti bubrega. Također, članovi panela smatraju da se inicijalno liječenje hipertenzije u većine bolesnika može započeti bilo kojom od četiri skupine lijekova; ACE-inhibitorom, blokatorom AT-1 receptora, blokatorom kalcijevih kanala ili tiazidskim diuretikom. Tako odustaju od prethodne preporuke, prema kojoj se inicijalno liječenje u većine bolesnika započinje tiazidskim diuretikom.

Cilj panela nije bio definirati hipertenziju, nego predložiti vrijednosti krvnog tlaka pri kojima treba započeti liječenje. Tako predlažu da se u ljudi dobi ≥60 godina liječenje započne pri vrijednostima krvnog tlaka ≥150/90, ali članovi panela naglašavaju da ova preporuka ne redefinira hipertenziju, već smatraju da granična vrijednost 140/90 iz prethodnih smjernica (JNC 7) ostaje razborita.

Što je najvažnije u liječenju hipertenzije?

Pri donošenju smjernica temeljenih na kliničkim dokazima, autori su se usredotočili na tri najčešće postavljena pitanja, vezana za liječenje hipertenzije:

  1. Pri kojim vrijednostima krvnog tlaka treba započeti liječenje bolesnika s hipertenzijom?
  2. Kojim ciljnim vrijednostima krvnog tlaka treba težiti, kako bi bolesnici ostvarili koristan zdravstveni učinak od antihipertenzivnih lijekova?
  3. Koji lijek predstavlja najbolji izbor u inicijalnoj terapiji arterijske hipertenzije?

Preporuke

Kao rezultat proizašlo je ovih devet preporuka:

Preporuka 1.

U populaciji ljudi dobi ≥60 godina, farmakološko liječenje arterijske hipertenzije započnite pri vrijednosti sistoličkog tlaka (sistolic blood pressure; SBP) ≥150 mmHg ili dijastoličkog tlaka (diastolic blood pressure; DBP) ≥90 mmHg, s ciljnim vrijednostima SBP<150 mmHg i DBP<90 mmHg.

Preporuka 2.

U populaciji ljudi dobi <60 godina, farmakološko liječenje arterijske hipertenzije započnite pri vrijednosti DBP≥90 mmHg, s ciljnim vrijednostima DBP<90 mmHg.

Preporuka 3.

U populaciji ljudi dobi <60 godina, farmakološko liječenje arterijske hipertenzije započnite pri vrijednosti SBP≥140 mmHg, s ciljnim vrijednostima SBP<140 mmHg.

Preporuka 4.

U populaciji ljudi dobi ≥18 godina s kroničnom bolesti bubrega, farmakološko liječenje arterijske hipertenzije započnite pri vrijednosti SBP≥140 mmHg ili DBP≥90 mmHg, s ciljnim vrijednostima SBP<140 mmHg i DBP<90 mmHg.

Preporuka 5.

U populaciji ljudi dobi ≥18 godina s dijabetesom, farmakološko liječenje arterijske hipertenzije započnite pri vrijednosti SBP≥140 mmHg ili DBP≥90 mmHg, s ciljnim vrijednostima SBP<140 mmHg i DBP<90 mmHg.

Preporuka 6.

U ljudi svih rasa osim crne, uključujući bolesnike s dijabetesom, inicijalno farmakološko liječenje arterijske hipertenzije započnite tiazidskim diuretikom, blokatorom kalcijevih kanala, ACE-inhibitorom ili antagonistom AT-1 receptora.

Preporuka 7.

U ljudi crne rase, uključujući bolesnike s dijabetesom, inicijalno farmakološko liječenje arterijske hipertenzije započnite tiazidskim diuretikom ili blokatorom kalcijevih kanala.

Preporuka 8.

U populaciji ljudi dobi ≥18 godina s kroničnom bolesti bubrega, inicijalno farmakološko liječenje arterijske hipertenzije započnite ACE-inhibitorom ili antagonistom AT-1 receptora zbog poboljšanja ishoda bolesti bubrega. Preporuka se odnosi na sve bolesnike s kroničnom bolesti bubrega, neovisno o rasi i prisutnosti dijabetesa.

Preporuka 9.

Glavni cilj liječenja arterijske hipertenzije je postizanje i održavanje ciljnih vrijednosti krvnog tlaka. Ukoliko ciljne vrijednosti krvnog tlaka nisu postignute unutar mjesec dana od početka terapije, potrebno je povećati dozu inicijalnog lijeka ili dodati drugi lijek s liste u preporuci 6. Kliničari trebaju pratiti vrijednosti krvnog tlaka i prilagođavati terapiju do postizanja ciljnih vrijednosti krvnog tlaka. Ukoliko ciljne vrijednosti nisu postignute kombinacijom dva lijeka, uvodi se i treći lijek s ponuđene liste u preporuci 6. Ne koristite kombinaciju ACE-inhibitora i antagonista AT-1 receptora kod istog bolesnika. Ukoliko ciljne vrijednosti krvnog tlaka nisu postignute kombinacijom navedenih lijekova (zbog kontraindikacija ili nedjelotvorne trostruke terapije), mogu se upotrijebiti antihipertenzivi drugih skupina. Kod bolesnika, kojima se navedenom strategijom ne postiže kontrola krvnog tlaka, i kod bolesnika s komplikacijama, može biti indicirana specijalistička obrada.

Ostale mjere u liječenju hipertenzije

Uz navedene smjernice, članovi panela također naglašavaju koristan učinak zdrave prehrane, redukcije tjelesne mase i redovitog vježbanja na kontrolu krvnog tlaka i smanjenu potrebu za lijekovima.

Panel zaključuje da ove preporuke nisu zamjena za kliničko prosuđivanje, te se sve kliničke odluke moraju pažljivo razmotriti u sklopu okolnosti i karakteristika pojedinačnog bolesnika.