x
x

Ishemijsko oštećenje mozga u akutnom moždanom udaru – kolateralna cirkulacija

  22.03.2018.

Akutni ishemijski moždani udar je drugi uzrok smrtnosti i prvi uzrok invaliditeta u odrasloj populaciji. Uloga kolateralne cirkulacije mozga je presudno važna za reperfuziju ishemijski ugroženog tkiva nakon okluzije velikih intrakranijalnih krvnih žila mozga.

Ishemijsko oštećenje mozga u akutnom moždanom udaru – kolateralna cirkulacija

Vremenski prozor za mehaničku trombektomiju je prema zadnjim postupnicima postavljen na 6 sati od nastanka simptoma.

Mogućnost revaskualrizacije parenhima mozga nakon uvođenja mehaničke trombektomije u bitnom je pobolšalja ishod kod pacijenata sa akutnim ishemijskim moždanim udarom.

Najvažniji prediktor kliničkog ishoda nakon okluzije velikih arterija mozga i akutne ishemje je potencijal kolateralne cirkulacije. Status kolateralne reperfuzije mozga preko pijalnih anostomoza između velikih lkrvnih žila mozga je iznimno značajan.

Današnjim suvremenim metodama slikovnog prikaza poput perfuzijskog CT ili perfuzijskog MR slikovnog prikaza moguće je procjeniti reperfuzijski potencijal i tako u bitnom poboljšati na individualnoj razini donošenje odluka o načinu liječenja akutnog ishemijskog moždanog udara.

Prof. dr. sc. Marko Radoš

KBC Zagreb, Klinički zavod za radiologiju i intervencijsku dijagnostiku

VEZANI SADRŽAJ > <