x
x

Smjernice za prevenciju moždanog udara u žena

  David Čičić, dr. med.

  13.02.2014.

Udruženja American Hearth Association i American Stroke Association (AHA/ASA) po prvi puta donose smjernice za prevenciju moždanog udara u žena. Nove smjernice objavljene su u časopisu Stroke.

Smjernice za prevenciju moždanog udara u žena

Smjernice sadrže niz preporuka kojih bi se zdravstveni profesionalci trebali pridržavati u praksi, s ciljem smanjenja rizika za razvoj moždanog udara u žena. Baziraju se na rizičnim čimbenicima koji su jedinstveni za žene (reproduktivni čimbenici) ili se učestalije pojavljuju kod žena (migrena s aurom, pretilost, metabolički sindrom i fibrilacija atrija). Preporuke su sažete u nekoliko točaka:

  • prije uvođenja hormonske kontracepcije kod žena treba napraviti probir za povišeni krvni tlak zbog povećanog rizika za razvoj moždanog udara,
  • žene koje boluju od migrena praćenih aurom mogu smanjiti rizik za razvoj moždanog udara prestankom pušenja,
  • kod žena s poviješću visokog krvnog tlaka prije trudnoće treba razmotriti terapiju niskom dozom acetilsalicilne kiseline i/ili kalcijem u svrhu smanjenja rizika za razvoj preeklampsije
  • preeklampsija se mora smatrati rizičnim čimbenikom za razvoj moždanog udara dugo nakon trudnoće, budući da žene s ovim stanjem imaju dva puta veći rizik za moždani udar i četiri puta veći rizik za povišen krvni tlak kasnije u životu,
  • kod žene s preeklampsijom treba rano poduzeti mjere u svrhu liječenja pretilosti, visokog kolesterola i prestanka pušenja,
  • kod žena starijih od 75 godina treba provesti probir za fibrilaciju atrija zbog povećanog rizika za razvoj moždanog udara,
  • trudnice s teškom arterijskom hipertenzijom (≥160/110 mmHg) treba liječiti antihipertenzivnim lijekovima, dok kod trudnica s umjereno povišenim krvnim tlakom (150-159/100-109 mmHg) također treba razmotriti medikamentoznu terapiju.

Prema podacima HZJZ-a iz 2011. godine, zbog moždanog udara bolnički je liječeno 14 652 osobe, od toga 6953 muškaraca i 7699 žena. Iste godine je s dijagnozom moždanog udara umrlo 7496 osoba, od toga 2909 muškaraca i 4237 žena. Stopa incidencije moždanog udara raste s dobi u muškaraca i žena, te je viša u muškaraca u svakoj dobnoj skupini, osim za dobne skupine 35-39, 40-44 i ≥85 godina, kao i ukupna stopa koja je viša u žena.