x
x

Timsko zbrinjavanje hepatitisa B u trudnoći

  Sanja Zember

  20.11.2014.

Vertikalni prijenos HBV-a ovisan je o virusnom opterećenju majke te rijetko nastaje in utero (< 10%), no znatno je veći pri porodu te iznosi gotovo 85% kod HBeAg pozitivnih majki dok je oko 31 % kod HBeAg negativnih majki.

Timsko zbrinjavanje hepatitisa B u trudnoći
Timsko zbrinjavanje hepatitisa B u trudnoći ključan je preduvjet za uspješno sprječavanje vertikalnog prijenosa HBV-a.

Spolni prijenos HBV-a, kontaktom s infektivnom sjemenom tekućinom ili vaginalnim sekretom, značajan je put prijenosa ovog virusa s rizikom transmisije i do 20% pri spolnom odnosu s osobom koja ima viremiju >106 IU HBV DNK/ml seruma. Vertikalni prijenos HBV-a ovisan je o virusnom opterećenju majke te rijetko nastaje in utero (< 10%), no znatno je veći pri porodu te iznosi gotovo 85% kod HBeAg pozitivnih majki dok je oko 31 % kod HBeAg negativnih majki.

Primjer je slučaj 23-godišnje trudnice kod koje je dijagnoza kroničnog hepatitisa B postavljena u 33. tjednu trudnoće nakon što je provedenim skriningom verificiran pozitivan HBsAg. U djetinjstvu je ova bolesnica živjela u lošim socioekonomskim uvjetima te je u dobi od 16 godina smještena u udomiteljsku obitelj zajedno s bratom. Epidemiološkim izvidom je utvrđeno da je naša bolesnica bila obuhvaćena programom obaveznog cijepljenja protiv hepatitisa B u 6. razredu osnovne škole, kao i njen brat, no i kod njega je dokazan kronični hepatitis B. Suprug trudnice je imao pozitivan antiHBs kao posljedicu cijepljenja. Kvantitativnim molekularnim testiranjem naše HBsAg i HBeAg pozitivne trudnice dokazana je visoka viremija (3,34x106 IU HBV DNK/ml) te je s ciljem sprječavanja vertikalne transmisije HBV-a započeta terapija tenofovirom u 35-tom tjednu trudnoće. Time je smanjen rizik perinatalne transmisije HBV-a i povećana je učinkovitost postnatalnog cijepljenja i primjene HBIG-a kod novorođenčeta unutar prvih 12 sati po dovršenju trudnoće vaginalnim porodom. Majci nije preporučeno dojenje s obzirom da je planiran nastavak antivirusne terapije tijekom naredna tri mjeseca po porodu.

Ovaj slučaj nas upozorava na nužnost ranog HBsAg testiranja već pri prvom sistematskom pregledu po utvrđenoj trudnoći. Također moramo uvažavati epidemiološku anamnezu i razmotriti mogućnost akviriranja HBV infekcije u preadolescentnoj dobi te ne smijemo sve osobe u aktualnoj životnoj dobi od 15 do 25 godina smatrati zaštićenima od HBV-a temeljem obuhvata programom obaveznog cijepljenja u 6. razredu osnovne škole. Timsko zbrinjavanje hepatitisa B u trudnoći ključan je preduvjet za uspješno sprječavanje vertikalnog prijenosa HBV-a.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidOlfen gelAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: