x
x

Kretanje otpora u dišnim putovima kod astme, kroz četiri godišnja doba

  26.04.2013.

Svrha rada objavljenog u časopisu Medica Jadertina bila je pokazati da u dobro kontroliranoj astmi sa stabilnim spirometrijskim vrijednostima, vrijednosti otpora u dišnim putovima (Raw) variraju ovisno o klimatskim prilikama.

Kretanje otpora u dišnim putovima kod astme, kroz četiri godišnja doba

Ispitanici i metode: Ovo istraživanje uključivalo je 42 bolesnika s dobro kontroliranom astmom u dobi od 18-77 godina. U svih bolesnika mjerena je spirometrija i tjelesna pletizmografija, 4 puta u tijeku godine.

Izabrani su mjeseci listopad, veljača, svibanj i kolovoz, kao tipični predstavnici za pojedino godišnje doba.

Bolesnici su podijeljeni u dvije skupine: oni s nalazom opstrukcije u spirometriji i oni s urednim spirometrijskim nalazom.

Rezultati: Analizom dobivenih rezultata pokazalo se da, uz stabilne spirometrijske vrijednosti, (FVC – forsirani vitalni kapacitet, FEV1 – forsirani ekspiratorni volumen u 1. sekundi, FEF50 – središnji ekspiratorni protok pri 50% VC-a) postoje promjene u Raw-u. Vrijednosti su varirale ovisno o godišnjem dobu. U kolovozu i veljači dolazi do smanjenja Raw-a, a u listopadu i svibnju do porasta. Takva kretanja dokazana su kod 78,57% bolesnika.

Zaključak: S obzirom na dobivene rezultate može se povezati varijabilnost Raw-a i klimatskih uvjeta.

Ljeto i zima su stabilna godišnja doba, za razliku od proljeća i jeseni gdje postoje oscilacije u temperaturi, vlazi i barometarskom tlaku. Dugotrajne vremenske oscilacije utječu na varijabilnost Raw-a. Stabilno vrijeme s ujednačenim parametrima (ljeto, zima) smanjuje vrijednosti Raw-a, za razliku od nestabilnog vremena (proljeće i jesen), gdje dolazi do porasta Raw-a. Raw bi mogao biti koristan parametar u praćenju dugotrajne kontrole stabilnosti bolesti, kao što je FEV1 trenutačni pokazatelj stupnja opstrukcije.

Tajana Jalušić Glunčić; Klinika za plućne bolesti Jordanovac, Kabinet za rehabilitaciju disanja