x
x

Web portal za pacijente i liječnike vrlo koristan alat u praćenju astme

  Klara Čičić, dr. med.

  09.04.2015.

Studija objavljena u uglednom časopisu Pediatrics pokazala je da je korištenje web portala za praćenje astme „My Asthma“ povezano s manje posjeta hitnoj ambulanti, manje liječničkih pregleda i hospitalizacija od kontrolne skupine.

Web portal za pacijente i liječnike vrlo koristan alat u praćenju astme
Na portalu se mogu naći informacije o bolesti, odgovori na najčešća pitanja roditelja i sheme za praćenje i kontrolu djetetove astme. U budućnosti će sigurno postojati povećan interes za ovakvim oblikom komunikacije.

Roditelji iz skupine koja je koristila portal također su manje izostajali s posla, a djeca su imala rjeđe egzacerbacije. Većina roditelja smatra da portal omogućava lakšu komunikaciju s djetetovim liječnikom. Portal za praćenje astme češće su koristile obitelji djece s umjerenom i teškom astmom od obitelji djece s blagim oblikom astme.

U šestomjesečnoj studiji 53 obitelji s djecom astmatičarima u dobi od 6 do 12 godina randomizirano je u skupinu koja je koristila web portal „My Asthma“ i drugu koja je imala standardnu skrb.

Elektronička zdravstvena dokumentacija dio je naše svakodnevice, a omogućava kvaliteniju i sveobuhvatniju skrb kroničnih zdravstvenih stanja. „My Asthma“ jedan je od oblika web portala za liječnike, pacijente i njihove obitelji na kojem se mogu naći informacije o bolesti, odgovori na najčešća pitanja roditelja i sheme za praćenje i kontrolu djetetove astme. U budućnosti će sigurno postojati povećan interes za ovakvim oblikom komunikacije.