x
x

Dijabetes tipa 1 i očekivano trajanje života

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  16.01.2015.

Za mlade osobe oboljele od dijabetesa tipa 1 očekivano trajanje života je 11-13 godina kraće od nedijabetičara, zaključeno je u JAMA istraživanju. Međutim, rezultati druge JAMA studije ukazuju na to da bi intenzivna terapija mogla produljiti život tih pacijenata.

Dijabetes tipa 1 i očekivano trajanje života

U prvoj studiji su istraživači koristili škotske registre da procijene očekivano trajanje života svih odraslih, sa ili bez dijabetesa tipa 1, koji su bili u dobi od 20 godina ili stariji između 2008. - 2010. godine. Pokazalo se da u dobi od 20 godina dijabetičari mogu očekivati još 47 godina života, a zdravi pojedinci još otprilike 60 godina. Kod žena oboljelih od dijabetesa tipa 1 očekivano trajanje života je i kraće nego kod muških pacijenata.

Druga studija pratila je 1400 adolescenata i mladih osoba oboljelih od dijabetesa tipa 1 koji su 6,5 godina primali intenzivnu ili konvencionalnu terapiju u ispitivanju kontrole dijabetesa i komplikacija (eng. Diabetes Control and Complications Trial). Ispitivanje kontrole dijabetesa i vezanih komplikacija podrazumijeva intenzivnu terapiju kojoj je cilj maksimalno koliko je moguće, uzevši u obzir sigurnost za pacijenta, približavanje razine glukoze u krvi normalnoj vrijednosti, dok je konvencionalna terapija usmjerena na izbjegavanje simptomatske hipoglikemije i hiperglicemije. Nakon 27-godišnjeg praćenja, primijećeno je da je mortalitet značajno smanjen u populaciji pacijenata koji su primali intenzivnu u odnosu na konvencionalnu terapiju (6% u odnosu na 9%).