x
x

Kava pruža zaštitu od šećerne bolesti tipa 2

  David Čičić, dr. med.

  10.03.2014.

Konzumacija kave, uključujući kavu bez kofeina, ima zaštitnu ulogu u razvoju šećerne bolesti tipa 2, tvrdi novo istraživanje objavljeno u časopisu Diabetes Care.

Kava pruža zaštitu od šećerne bolesti tipa 2
Konzumacija jedne šalice kave s kofeinom na dan smanjuje rizik oboljenja za 8%, 3,5 šalica dnevno za 18%, a 5 šalica dnevno za 26%.

Provedeni pregled literature i metaanaliza pokazali su da konzumacija kave smanjuje rizik za razvoj šećerne bolesti tipa 2 te da pokazuje o dozi ovisan učinak. U odnosu na ljude koji ne piju kavu, ukupna konzumacija (kava s kofeinom i bez kofeina) od 1 do 6 šalica dnevno povezana je s 8%, 15%, 21%, 25%, 29% i 33% manjim rizikom oboljenja od šećerne bolesti.

Konzumacija jedne šalice kave s kofeinom na dan smanjuje rizik oboljenja za 8%, 3,5 šalica dnevno za 18%, a 5 šalica dnevno za 26%. Pola šalice kave bez kofeina na dan smanjuje rizik oboljenja za 2%, 1 šalica dnevno za 5%, a 4 šalice dnevno za 20%. Svakim povećanjem konzumacije kave s kofeinom za 1 šalicu na dan, rizik za razvoj šećerne bolesti smanjuje se za 9% (6-11%), dok se sa svakom šalicom kave bez kofeina rizik smanjuje za 6% (2-9%).

Rezultati su konzistentni za muškarce i za žene, te za europsku, američku i azijsku populaciju.

U istraživanje je uključeno 28 prospektivnih studija, s 1,109.272 sudionika i 45.335 slučajeva šećerne bolesti tipa 2.

Šećerna bolest tipa 2 je kronična bolest s visokom stopom morbiditeta i mortaliteta, a prevalencija bolesti u svijetu je u porastu. Rizik infarkta miokarda, moždanog udara, sljepoće, bolesti bubrega i amputacija veći je u ljudi s šećernom bolesti nego u ostatku populacije. Kava je jedan od najšire konzumiranih napitaka u svijetu, stoga istraživanje učinka na različite bolesti ima javnozdravstveno značenje.