x
x

Jesu li svi antihipertenzivi jednako učinkoviti u osoba s dijabetesom?

  Klara Čičić, dr. med.

  05.11.2013.

Studija objavljena u British Medical Journalu potvrđuje superiornost ACE inhibitora nad ostalim antihipertenzivima te njihov renopretektivni učinak kod pacijenata koji boluju od dijabetesa. Uzevši cijenu tih lijekova u obzir, ACE inhibitori se preporučuju kao prva linija u liječenju hipertenzije kod pacijenata s dijabetesom.

Jesu li svi antihipertenzivi jednako učinkoviti u osoba s dijabetesom?
Inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACEi) i blokatori angiotenzinskih receptora (ARB) su dvije najvažnije skupine lijekova za zaštitu bubrežne funkcije u dijabetičara.

Blokatori kalcijevih kanala mogli bi biti učinkoviti u kombinaciji s ACE inhibitorima ukoliko normotenzija nije postignuta monoterapijom ACE inhibitorima. Istraživači nisu potvrdili bolji učinak blokatora angiotenzinskih receptora (ARB) u odnosu na ACE inhibitore.

Kako bi ispitali učinkovitost različitih antihipertenziva te njihovih kombinacija kod pacijenata oboljelih od dijabetesa, autori su napravili sustavni pregled literature i metaanalizu randomiziranih kliničkih studija. Promatrali su mortalitet, broj pacijenata koji su zahtijevali dijalizu te renalnu funkciju kroz udvostručenje serumske razine kreatinina. Antihipertenzivna terapija uključivala je inhibitore angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACEi), blokatore angiotenzinskih receptora (ARB), α blokatore, β blokatore, blokatore kalcijevih kanala te njihove kombinacije. Follow up ili praćenje iznosilo je najmanje 12 mjeseci. 63 studije uključivale su 36 917 pacijenata. U usporedbi s placebom, jedino su ACE inhibitori značajno smanjili broj udvostručenja serumskog kreatinina, a β blokatori su značajno smanjili smrtnost.

Protektivni učinak ACEi u kombinaciji s blokatorima kalcijevih kanala nije bio statistički značajan kada se usporedi s placebom, ali ta je kombinacija lijekova imala statistički najveću vjerojatnost (73.9%) da smanji smrtnost.

Dijabetes je jedan od vodećih uzročnika smrti i zatajenja bubrega. Inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACEi) i blokatori angiotenzinskih receptora (ARB) su dvije najvažnije skupine lijekova za zaštitu bubrežne funkcije u dijabetičara.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidBisolexPLIVIT total energy
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: