x
x

Barijatrijska operacija smanjuje učestalost šećerne bolesti

  27.08.2012.

Barijatrijska operacija, odnosno, kirurška intervencija u cilju smanjenja tjelesne težine, dugotrajno smanjuje učestalost šećerne bolesti tipa 2 za 78% u pretilih osoba, objavljeno je u NEJM-u.

Barijatrijska operacija smanjuje učestalost šećerne bolesti

Bez obzira na operativni rizik na početku istraživanja, postignuto je smanjenje učestalosti šećerne bolesti. Kod bolesnika s povećanim vrijednostima glukoze na tašte, barijatrijska kirurgija smanjila je rizik za 87%, a šećerna bolest tipa 2 nije se razvila u 10 od 13 pretilih bolesnika podvrgnutih kirurškom zahvatu.

Zabilježeno smanjenje rizika je barem dvostruko veće od onog koje se može postići promjenom životnog stila kod umjereno pretilih osoba s poremećenom tolerancijom glukoze (prediabetesom).