x
x

Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću (CroDiab)

  27.08.2022.

Cilj rada je dati pregled povijesti, strukture i svrhe CroDiab registra.

Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću (CroDiab)
Ključni planovi za budući razvoj su omogućavanje uvida u vlastite podatke od strane pacijenata kao što je to u nekim zemljama EU što dokazano dovodi do osnaživanja pacijenata i bolje regulaciju šećerne bolesti.

Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću (CroDiab) osnovan je 2000. godine s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću. Do migracije registra na Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS), podaci su se preuzimali od svih zdravstvenih ustanova i djelatnika dostavom baza podataka strukturiranih u skladu sa Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno – statističkih izvješća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ili direktnim unosom podataka u CroDiab online sustav te dostavom papirnatih obrazaca.

Prijava je od 2004. godine obavezna za sve liječnike primarne i sekundarne zdravstvene zaštite koji u svojoj skrbi imaju osobe sa šećernom bolešću. Od migracije registra u NAJS, podaci se prikupljaju povezivanjem baza relevantnih za praćenje osoba sa šećernom bolešću.

Od 2013. godine uspostavljena je razmjena podataka s bazom podataka Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Hrvatske (CEZIH), od 2015. godine uključeni su i podaci dijabetes panela iz primarne zdravstvene zaštite, a od 2017. godine registru je priključena i evidencija hospitalizacija, rehabilitacija i dnevnih bolnica te registra zdravstvenih djelatnika prilikom priključivanja CroDiab registra NAJSu.

U okviru NAJSa, CroDiab pripada poslovnoj domeni Kronične nezarazne bolesti i stanja, programsko rješenje je web aplikacija pisana u Java programskom jeziku, dok je registar smješten na sustavu za pohranu i upravljanje bazama podataka Oracle.

Povezivanje središnjeg sustava s vanjskim mrežama ostvareno je kroz mrežnu infrastrukturu koja se sastoji od mrežne opreme i pristupnih uređaja implementiranih kroz distribucijski i zaštitni sloj. Na mrežnom sloju strogo je odvojen Internet pristup od pristupa iz korisničkih mreža. Osigurana je zaštita servisa i aplikacija, kao i zaštita pristupa između pojedinih korisničkih mreža. Kroz zaštitni sloj osigurana je odgovarajuća zaštita pristupa aplikacijama i servisima s Interneta kao i zaštita pristupanju na Internet iz aktivne mreže.

CroDiab sadrži informacije o pacijentima na individualnoj razini te sadrži i osobne podatke. Direktni pristup podacima u CroDiab ograničen je prema ovlastima te pristup imaju samo administratori registra.

CroDiab jedini je registar koji direktno prima podatke iz panela šećerne bolesti koji ispunjavaju liječnici obiteljske medicine (LOM) a u tijeku je i implementacija prihvata trudničkih panela. Dijabetes paneli posebno su vrijedni u javnozdravstvenoj medicini obzirom da ne služe samo praćenju indikatora već služe kao checklista LOM-ovima te podsjetnik na redovito praćenje bolesnika i obavljanje godišnje dijabetičke kontrole.

Podaci CroDiab-a koriste se za javnozdravstvene intervencije. Primjerice analiza podataka ukazivala je na problem nedostupnosti HbA1c pretrage u primarnoj razine zdravstvenoj zaštiti. Na inicijativu HZJZ-a uz međuinstitucionalnu suradnju od 2013. omogućeno je LOM-ovima indiciranje ove pretrage dok je 2021. omjer albumina/kreatinina također postao dostupan cjelokupnoj populaciji spuštanjem na primarnu razinu zdravstvene zaštite.

Kontinuirani razvoj registra odvija se na inicijativu i u suradnji sa svim relavantnim stručnim društvima i institucijama ali također i u okviru međunarodnih projekata vezanih za dijabetes i registre (JA CHRODIS+ i JA CHRODIS) čime se kontinuirano jača međusektorska suradnju te unapređuje kvaliteta podataka u CroDiab registru. Ključni planovi za budući razvoj su omogućavanje uvida u vlastite podatke od strane pacijenata kao što je to u nekim zemljama EU što dokazano dovodi do osnaživanja pacijenata i bolje regulaciju šećerne bolesti, te rad na povećanju udjela LOM-ova koji ispunjavaju panele.

VEZANI SADRŽAJ > <