x
x

Vaskularni kognitivni poremećaji

  24.03.2013.

Vaskularni kognitivni poremećaj je moderni pojam koji se odnosi na učinke cerebrovaskularne bolesti na kognitivne funkcije. Vaskularni kognitivni poremećaj uključuju sve razine kognitivnog propadanja od blagih deficita u jednom ili više kognitivnih domena do demencije.

Vaskularni kognitivni poremećaji

Vaskularna demencija je najčešći oblik demencije u starijih osoba, odmah nakon Alzheimerove demencije. Izrazom vaskularna demencija identificiraju se bolesnici s teškim kognitivnim poremećajem zbog cerebrovaskularne bolesti. Blagi kognitivni poremećaj smatra s najranijom kliničkom manifestacijom Alzheimerove demencije, a sličan je koncept predložen za vaskularnu demenciju, nazvan vaskularni blagi kognitivni poremećaj (vascular mild cognitive impairment – VaMCI). Koncept VaMCI obuhvaća bolesnike s klasičnim vaskularnim rizičnim čimbenicima i stanovitim stupnjem kognitivnog poremećaja, ali ne s demencijom.

Izraz vaskularni kognitivni poremećaj (VCI) odnosi se na sve oblike od blagog do teškog kognitivnog poremećaja koji su udruženi s vaskularnim oštećenjem. Napredovanje vaskularnog blagog kognitivnog poremećaja u vaskularnu demenciju moglo bi se vjerojatno spriječiti odgovarajućim preventivnim mjerama i liječenjem vaskularnih čimbenika rizika. Time bi vaskularni kognitivni poremećaj i vaskularna demencija bili jedini kognitivni poremaćaj koji se može prevenirati i liječiti.