x
x

Promjene u liječenju blage astme?

  30.08.2019.

Objavljene su dvije nove studije koje bi mogle dovesti do promjena u načinu liječenja blage astme. Rezultati su predstavljeni na Međunarodnoj konferenciji Američkog torakalnog društva i objavljeni u časopisu New England Journal of Medicine.

Promjene u liječenju blage astme?

U prvom randomiziranom, otvorenom ispitivanju budezonid-formoterol se pokazao superiornijim od albuterola koji se primjenjuje prema potrebi. Ujedno se rezultat nije značajno razlikovao od liječenja dozom održavanja budesonida uz dodatak albuterola prema potrebi u prevenciji egzacerbacije astme u odraslih s blagom bolešću. Ozbiljne egzacerbacije također su se rjeđe javljale u skupini liječenoj s budezonidom-formoterolom u odnosu na druge načine liječenja.

U drugoj studiji, istraživači su otkrili da je većina bolesnika u dobi od 12 godina i starijih s blagom perzistentnom astmom imala niske razine eozinofila u sputumu. Kada su ovi pacijenti primali mometazon (inhalacijski glukokortikoid), tiotropij (dugodjelujući muskarinski antagonist [LAMA]) i placebo u randomiziranom, ukriženom ispitivanju, nije bilo razlika u njihovim odgovorima na bilo koji aktivni tretman u odnosu na placebo. Urednik je zaključio da se ponovo traže dokazi kako bi se preispitala uloga potrebnih [kratkodjelujućih beta-agonista] kao prvog koraka u liječenju blage intermitentne astme. Osim toga, potrebna su opsežnija ispitivanja s dovoljnom snagom za otkrivanje svih važnih ishoda astme kako bi se moglo procijeniti je li LAMA učinkovita alternativa za liječenje perzistentne astme u bolesnika koji nemaju eozinofilnu upalu dišnih putova.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalPlivit C 1000 PlusIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: