x
x

Usporedba uspostave cijena farmaceutskih proizvoda u Hrvatskoj i EU

  04.05.2011.

Hrvatski farmaceutski sustav sličan je onome u članicama EU. Glavne mjere, kao što su vanjsko referenciranje cijena i referentni sustav cijena, koje se sve više uvode u članicama EU, koriste se u Hrvatskoj i služe istoj svrsi: osigurati pristup lijekovima te istodobno smanjiti troškove, objavljeno je u CMJ-u.

Usporedba uspostave cijena farmaceutskih proizvoda u Hrvatskoj i EU

Cilj Provesti komparativnu analizu postavljanja cijena farmaceutskih proizvoda i sustava povrata troškova u Hrvatskoj i 27 zemalja članica Europske Unije (EU).

Postupci Znanje o farmaceutskim sustavima u Hrvatskoj i 27 zemalja članica prikupljano je pregledom literature i primarnim istraživanjem sa zainteresiranim stranama.

Rezultati Farmaceutske cijene u Hrvatskoj su kontrolirane na svim razinama, što je također slučaj i u 21 članici EU. Kao i mnoge članice EU, Hrvatska primjenjuje izvanjsko referenciranje cijena, dakle uspoređuje cijene s ostalim državama. Dok se u Hrvatskoj i nekoliko EU članica primjenjuje veleprodajna naplata linearnom maržom određenom statutom, ljekarnička naknada za prodaju lijekova za koje postoji povrat troškova u obliku fiksne stope koja se naplaćuje u Hrvatskoj rijetka je među članicama EU, koje uglavnom primjenjuju linearnu ili regresivnu shemu farmaceutske marže. Kao i u većini EU članica, Hrvatski zavod za socijalno osiguranje vraća 100% troškova za određene lijekove, dok se pacijentima naplaćuje dodatni iznos za ostale lijekove. Kriteriji za povrat troškova uključuju važnost lijeka s gledišta javnog zdravstva, njegovu terapeutsku važnost, i relativnu učinkovitost. U Hrvatskoj i mnogim članicama EU, povrat troškova utemeljen je na sustavu referentnih cijena.

Zaključak Hrvatski farmaceutski sustav sličan je onome u članicama EU. Glavne mjere, kao što su vanjsko referenciranje cijena i referentni sustav cijena, koje se sve više uvode u članicama EU, koriste se u Hrvatskoj i služe istoj svrsi: osigurati pristup lijekovima te istodobno smanjiti troškove.

Sabine Vogler, Claudia Habl, Martina Bogut, Luka Vončina

VEZANI SADRŽAJ > <