x
x

Kako izgleda financijski plan HZZO-a za iduću godinu?

  28.12.2012.

Na 23. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) usvojen je Financijski plan HZZO-a za 2013. godinu, priopćeno je iz HZZO. Prijedlog financijskog plana za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu izrađene su u skladu s Uputama za izradu prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2013.-2015. godine.

Kako izgleda financijski plan HZZO-a za iduću godinu?
Upravno vijeće HZZO-a dalo je također suglasnost ravnatelju HZZO-a za izdavanje mjenica dobavljačima zdravstvenih ustanova za pokriće dospjelog duga zdravstvenih ustanova prema dobavljačima lijekova, odnosno za dospjele obveze starije od 150, odnosno 365 dana na dan 31. listopada 2012. godine.

Ukupni prihodi i rashodi za 2013. godinu planirani su u iznosu od 20.762.838.500 kuna, što je za 84.238.500 kuna više od plana za 2012. godinu, koji je iznosio 20.678.600.000 kuna, odnosno za 357.087.328. kuna manje od Izmjena i dopuna plana HZZO-a za 2012. godinu kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici održanoj 27. studenog 2012. godine u iznosu od 21.119.925.828 kuna. Ukupni prihodi i rashodi za 2014. godinu planirani su u iznosu od 21.398.714.500 kuna, a za 2015. godinu u iznosu od 21.737.954.500 kuna.

Upravno vijeće HZZO-a dalo je također suglasnost ravnatelju HZZO-a za izdavanje mjenica dobavljačima zdravstvenih ustanova za pokriće dospjelog duga zdravstvenih ustanova prema dobavljačima lijekova, odnosno za dospjele obveze starije od 150, odnosno 365 dana na dan 31. listopada 2012. godine, u ukupnom iznosu do najviše 227.578.521,14 kuna, s time da će mjenice avalirati i platiti Ministarstvo financija Republike Hrvatske.