x
x

Ministarstvo zdravlja objavilo Prijedlog Zakona o lijekovima

  23.01.2013.

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske na svojim internetskim stranicama objavilo Prijedlog Zakona o lijekovima, s konačnim prijedlogom zakona. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja vezani uz Prijedlog Zakona o lijekovima, s konačnim prijedlogom zakona mogu se dostaviti Ministarstvu najkasnije do 1. veljače 2013. godine.

Ministarstvo zdravlja objavilo Prijedlog Zakona o lijekovima

Ovaj Zakon objavit će se u «Narodnim novinama» i stupiti na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Prijedlog Zakona i dodatne informacije dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva zdravlja u dijelu Zakonodavstvo/Prijedlozi zakona.