x
x

Javna rasprava o određivanju cijena lijekova

  17.02.2012.

Ministarstvo zdravlja pozvalo je sve zainteresirane da dostave prijedloge o tome što treba mijenjati u Pravilniku o mjerilima za određivanje cijena lijekova te u Pravilniku o mjerilima za stavljanje lijekova na osnovnu i dopunsku listu lijekova HZZO-a.

Javna rasprava o određivanju cijena lijekova

Ukloniti sive zone

U Ministarstvu ističu da je ovo uvođenje europskog standarda i javne rasprave s ciljem još transparentnijeg i još probirljivijeg načina za dolazak lijekova na tržište. Poziv je usljedio nakon što je od proizvođača zatraženo da sudjeluju u podnošenju krize i da se odreknu dijela svog godišnjeg prometa. Sporna pitanja oko kojih su se proteklih godina bunili proizvođači lijekova odnose se na referenciranje cijena, terapijsko referenciranje na razini preširokih terapijskih skupina, te zbog različitih ugovora za posebno skupe lijekove (pay-back i cross-product ugovori). Izmjenama koje predlažu proizvođači lijekova postavili bi se transparentni zakonski okviri i to prvo za određivanje cijena lijekova, a nakon toga i pravila za uvrštavanje lijekova na listu. Pravila moraju biti jasna i transparentna, a ne kao do sada, smatraju, kada je postojalo puno sivih zona.Unatoč smanjenju zdravstvenog proračuna i bojazni pacijenata kako će se to odraziti na njihovo liječenje, pozitivna je stvar da su predviđeni izdaci za lijekove povećani u odnosu na prošlu godinu i to za nekoliko posto. Nema govora niti o zamrzavanju liste pa će tako već u petak na sjednici Upravnog vijeća HZZO-a na listu lijekova ući desetak inovativnih lijekova te 200-njak oblika generičkih lijekova.

Novi lijekovi na listi

"Uvrštavanje lijekova i dalje će se nesmetano odvijati, a na lisu će biti uvršteni lijekovi koji su prošli proceduru odobravanja", istaknuo je ravnatelj HZZO-a Tihomir Strizrep. Ministar će uskoro osnovati i povjerenstvo koje bi do kraja ožujka trebalo izraditi nove pravilnike.