x
x

Održana edukacija za ljekarnike: Prevencija i terapija kardiovaskularnih bolesti

  Doc. dr. sc. Arijana Meštrović, mag. pharm.

  08.01.2014.

U organizaciji PLIVE i Hrvatskog farmaceutskog društva, a u suradnji s Pharma Expert edukacijskom agencijom, tijekom studenog i prosinca 2013. godine održano je 5 tečajeva trajnog usavršavanja za ljekarnike pod imenom "Prevencija i terapija kardiovaskularnih bolesti".

Održana edukacija za ljekarnike: Prevencija i terapija kardiovaskularnih bolesti
Sudionici tečajeva osobito su bili zadovoljni ponuđenim alatima za prikupljanje podataka od pacijenta i određivanje prioriteta u liječenju hipertenzije, dislipidemije i srčanih bolesti.

Ovim tečajem iz područja ljekarničke skrbi magistre farmacije iz cijele Hrvatske obnovile su znanja iz farmakoterapije kardio-vaskularnih bolesti. Također su upoznale dijagnostičke i terapijske postupke u zbrinjavanju akutnog koronarnog sindroma, te pravila primarne i sekundarne prevencije infarkta miokarda, te cerebralnog inzulta. Kroz cijeli niz ponuđenih primjera, izmijenile su iskustva i znanja o problemima vezanim uz lijekove iz ove skupine, sigurnim kombinacijama lijekova, primjeni acetilsakicilne kiseline i ukupne komplementarne terapije. Prema najnovijim smjernicama iz ovog područja, zajedno su predlagale rješenja slučajeva kada terapija za pacijenta nije bila sigurna ili dovoljno učinkovita.

Predavači prof. dr. sc. Robert Bernat dr. med, dr.sc. Arijana Meštrović, MPharm i dr. sc. Ivana Klinar dr. med. su za sve održane tečajeve dobili visoke ocjene od sudionika, uz česti komentar da im je tečaj bio koristan za svakodnevni rad i da im je pružio čitav niz korisnih informacija. Osobito su bili zadovoljni ponuđenim alatima za prikupljanje podataka od pacijenta i određivanje prioriteta u liječenju hipertenzije, dislipidemije i srčanih bolesti. Magistre su dobile iscrpne informacije i o PLIVAmed.net portalu i e-tečajevima iz ovog područja koje je PLIVA organizirala u suradnji sa Hrvatskom ljekarničkom komorom, a bile su iznimno aktivne i u raspravi tijekom cijelog tečaja. Najveća interaktivnost je postignuta na radionicama koje je vodila dr. sc. Arijana Meštrović, MPharm uz pomoć kolegica iz Plive, Martine Lončarec, mag.pharm i dr. sc. Ivane Klinar, dr. med.

Na tečaju su predstavljeni Plivini novi proizvodi iz bezreceptne linije: Andol PRO 75 i Andol PRO 100. Proizvodi Andol PRO 75 i Andol PRO 100 sadrže 75 mg, odnosno 100mg acetilsalicilatne kiseline u želučanootpornom obliku.

Ovakav uspjeh pokazuje da magistre cijene odnos industrije prema njima kao partnerima u liječenju i da se u dijalog između liječnika, ljekarnika i proizvođača lijekova isplati i treba ulagati – osobito u korist naših zajedničkih pacijenata.