x
x

Veći rizik za kardiovaskularni incident kod jatrogenog Cushinga

  08.08.2012.

Glukokorikoidima izazvan Cushingov sindrom povezan je s većim rizikom za kardiovaskularni incident. Ove osobe treba pažljivije pratiti i evaluirati kardiovaskularne rizične faktore, objavljeno je u British Medical Journal-u.

Veći rizik za kardiovaskularni incident kod jatrogenog Cushinga

Bolesnici koji uzimaju glukokortikoide i razviju jatrogeni Cushingov sindrom, imaju više nego dvostruko veći rizik za razvoj kardiovaskularnih incidenata u odnosu na bolesnike koji nemaju ovu nuspojavu.

Koristeći bazu podataka u Velikoj Britaniji, istraživači su istražili 550 bolesnika s Cushingovim sindromom uzrokovanim uzimanjem glukokortikoida, 3000 bolesnika koji su uzimali glukokortikoide i nisu razvili ovu nuspojavu i 3000 bolesnika koji nisu uzimali glukokortikoide.

U statističkoj analizi utvrđeno je da je broj kardiovaskularnih incidenata na 100 osoba-godina iznosio 15,1 u grupi s Cushingovim sindromom, 6,4 u grupi koja uzima glukokortikoide i nema Cushingov sindrom i 4,1 u grupi koja ne uzima glukokortikoide.

Autori su napomenuli da se jatrogeni Cushingov sindrom ne može više smatrati manjom nuspojavom uzrokovanom uzimanjem glukokortikoida. Ove osobe treba agresivnije izdvojiti na probir za kardiovaskularne rizične faktore.