x
x

Digital Croatia 2023 i razvoj e-zdravstva

  03.11.2023.

Zdravstvene informacije su podaci o zdravlju koje se koriste za pružanje, upravljanje i procjenu zdravstvene zaštite. Uključuju podatke o bolesnicima, zdravstvenim radnicima, ustanovama i cijelom sustavu. Danas je imperativ koristiti digitalnu tehnologiju kako bi se proširila i poboljšala zdravstvena skrb, a primjeri digitalizacije zdravstva su e-zdravstvo, m-zdravstvo i telemedicina.

Digital Croatia 2023 i razvoj e-zdravstva

U izvješću Digital Croatia 2023, koje je objavio Datareportal, Hrvatska je rangirana na 40. mjestu od 193 zemlje po indeksu digitalnog razvoja.

Digitalni razvoj u Hrvatskoj je izmjeren na temelju sljedećih pokazatelja:

 • Pristup internetu: 98,7% stanovništva.
 • Korištenje interneta: 85,5% stanovništva.
 • Digitalne vještine: 55,8% stanovništva ima osnovne digitalne vještine.
 • Digitalne tehnologije: 70,8% stanovništva koristi digitalne tehnologije u svom svakodnevnom životu.
 • Digitalna ekonomija: Hrvatska ima nižu razinu digitalne ekonomije, s 5,4%

e-zdravstvo u Hrvatskoj

U području e-zdravstva, Hrvatska je ostvarila značajan napredak u posljednjih nekoliko godina. U 2023. godini, Hrvatska je imala sljedeće e-zdravstvene usluge:

 • Elektroničke zdravstvene kartone (EHR) koji su dostupni u svim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj.
 • Telemedicina: dostupna u nekim zdravstvenim ustanovama
 • Mobilno zdravlje: dostupno u nekim zdravstvenim ustanovama
 • Praćenje javnog zdravlja: dostupno u cijeloj Hrvatskoj.

U izvješću Digital Croatia 2023 su identificirani sljedeći izazovi:

 • Nedostatak integracije e-zdravstvenih usluga: E-zdravstvene usluge u Hrvatskoj nisu u potpunosti integrirane, što bolesnicima otežava pristup informacijama i uslugama.
 • Nedostatak digitalnih vještina među zdravstvenim radnicima
 • Nedostatak financiranja: Vlada Hrvatske treba osigurati dodatna sredstva za razvoj e-zdravstva.

Digital Croatia 2023 donosi i preporuke za poboljšanje e-zdrastva kao preporuke za Vladu RH:

 • Integrirati e-zdravstvene usluge.
 • Osigurati zdravstvenim radnicima edukaciju iz digitalnih vještina
 • Povećati financiranje e-zdravstva

U zaključku izvješća Digital Croatia stoji da je Hrvatska ostvarila značajan napredak u području e-zdravstva u posljednjih nekoliko godina. Međutim, postoje još neki izazovi koje treba riješiti kako bi se e-zdravstvo u Hrvatskoj moglo u potpunosti razviti.

Primjeri zdravstvenih informacija, umjetne inteligencije u zdravtsvu

Primjeri zdravstvenih informacija

 • Klinički podaci, npr. medicinski zapisi, rezultati laboratorijskih testova i slike.
 • Demografski podaci, npr. dob, spol i mjesto stanovanja.
 • Životni stil, kao što je prehrana, tjelesna aktivnost i pušenje.
 • Podaci o liječenju, lijekovima i ostalim terapijama

Primjeri digitalnog zdravlja

 • E-recepti
 • E-zdravstvene aplikacije
 • M-zdravstveni uređaji
 • Telemedicina

Danas se u medicini koristi i umjetna inteligencija kako bi se što brže mogle obraditi informacije i djelovati na način koji je sličan ljudskoj inteligenciji, a koristi se u različite svrhe pri dijagnostici, liječenju i prevenciji bolesti.

Primjeri umjetne inteligencije u zdravstvu:

 • Dijagnoza:  za analizu medicinskih slika i podataka kako bi se pomoglo u dijagnosticiranju bolesti.
 • Liječenje:  za personalizaciju liječenja i praćenje ishoda liječenja.
 • Prevencija:  za identifikaciju rizičnih skupina i razvoj programa za prevenciju bolesti.

Izazovi korištenja zdravstvenih informacija, digitalizacije i umjetne inteligencije u zdravstvu su:

 • Sigurnost i privatnost podataka
 • Tehnološka rješenja
 • Financijska održivost
 • Prihvaćanje od strane zdravstvenih djelatnika i pacijenata

Kako se mogu riješiti izazovi korištenja zdravstvenih informacija, digitalnog zdravlja i AI u zdravstvu? Potrebno je ulagati u istraživanje i razvoj, uskladiti regulatorne okvire i uključiti zdravstvene radnike u cjeloživotni program edukacije.

Literatura:

1. Digital Croatia 2023. 

2. EU Study on health data, digital health and artificial intelligence in healthcare 2022. 

3. Balenović A. Lazić V. Mesarić J. Elektronički zdravstveni zapis – prednosti i prepreke u uspostavljanju i korištenju. Zbornik sveučilišta Libertas, 7, 2022 (pdf)