x
x

e - karton: elektronički zdravstveni zapis

  24.04.2019.

Hrvatski građani mogu pristupiti svom elektroničkom zdravstvenom zapisu (eKartonu) putem zdravstvenog portala sustava e-Građani, odnosno Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS). Čine li to ili ne, o tome nema podataka.

e - karton: elektronički zdravstveni zapis

Zahtjev za jedinstvenom i cjelovitom zdravstvenom zaštitom kaže da „jedan korisnik zdravstvene zaštite treba imati jedan elektronički zdravstveni zapis“ i „svi relevantni zdravstveni podaci korisnika zdravstvene zaštite moraju biti sastavnim dijelom elektroničkog zdravstvenog zapisa“. Ovlašteni korisnici elektroničkog zdravstvenog zapisa su osobe koje ga stvaraju - zdravstveni profesionalci za vrijeme dok provode zdravstvenu zaštitu korisnika zdravstvene zaštite i korisnici zdravstvene zaštite. Prema podacima Ureda nacionalnog koordinatora za zdravstveno-informacijsku tehnologiju u SAD pokazuje da broj pojedinaca koji mogu pristupiti svom elektroničkom zdravstvenom zapisu sve više raste - od 42% u 2014 do 52% u 2017. Među razlozima pristupa navodi se uvid u laboratorijske podatke, popis lijekova, kratki opis vezano uz posjet, popis problema, alergije, vakcinacije i kliničke zabilješke. Hrvatski građani mogu pristupiti svom elektroničkom zdravstvenom zapisu (eKartonu) putem zdravstvenog portala sustava e-Građani, odnosno Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS). Čine li to ili ne, o tome nema podataka. Spoznaja o tome bila bi korisna podloga za doradu postojećeg eKartona, a primjerena edukacija i uvid građana u vlastitu medicinsku dokumentaciju mogli bi ih potaknuti na aktivniju ulogu u unapređivanju svoga zdravlja.

U eKartonu, odnosno elektroničkom zdravstvenom zapisu nalaze se sljedeće skupine podataka:

1. Pregled izabranog liječnika (tko je liječnik obiteljske medicine, stomatolog, ginekolog kojega je korisnik zdravstvene zaštite odabrao)

2. Pregled realiziranih recepata u zadnjih šest mjeseci (datum izdavanja lijeka, lijek, količina, iznos i ljekarna u kojoj je lijek preuzet)

3. Nalazi (nalazi specijalista kojima je pacijent upućen – u pravilu u formatu pdf)

4. Terapije (popis propisanih lijekova i tko ih je i kada propisao) 5. Laboratorij (laboratorijski nalazi - u pravilu u formatu pdf)

6. Detalji nalaza/otpusnog pisma (liječnik i ustanova, dijagnoza – otpusna i komorbiditeti, komentar)

7. Detalji laboratorijskog nalaza (ovlaštena osoba i ustanova, nalaz, komentar laboratorija)

8. Detalji terapije (naziv lijeka, tko ga je i kada propisao, način uporabe, ponovljivost, zamjena)

Sigurnost i privatnost eKartona odabire korisnik zdravstvene zaštite. Dvije su mogućnosti izbora:

1. nitko ne smije vidjeti podatke a izabrani liječnici smiju administrirati prava,

2. samo izabrani liječnici smiju vidjeti podatke, ostali ne smiju.

Osim navedenog postoji i povijest pristupa eKartonu:

1. tko (ime, prezime, uloga),

2. kada (datum i vrijeme),

3. kojim podacima je pristupano,

4. faksimil (?)