x
x

Virtualna bolnica

  06.08.2023.

Pametna bolnica je relativno poznat koncept koji danas već postaje stvarnost. U radu objavljenom u Biltenu Hrvatskog društva za medicinsku informatiku autor ide korak dalje i problematizira virtualnu bolnicu.

Virtualna bolnica

Cilj rada je pokazati da je virtualna bolnica ostvariva i da ima svoju svrhu. Hipoteza je da virtualna bolnica može pomoći u poboljšanju zdravstvene skrbi.

Metode primijenjene u razmatranjima navedene hipoteze su proučavanje literature, analiza iste, te analiza koncepata poput avatara, Internet of Things (IoT), Big Data i Digital Twins.

Očekivani rezultati istraživanja pokazuju da je stvaranje virtualne bolnice moguće i da pomaže u pružanju bolje zdravstvene zaštite.

Pojmovi kao što su „pametna bolnica“ i „virtualna bolnica“ su povezani, ali i različiti.

Pametna bolnica je tip bolnice koja koristi napredne tehnologije u poboljšanju kvalitete i učinkovitosti zdravstvenih usluga. To su npr. elektronički zdravstveni kartoni (EHR-ovi), telemedicina, daljinski nadzor i automatizacija pojedinih procesa. Međutim, pametna bolnica se i dalje oslanja na tradicionalne osobne posjete bolesnika.

S druge strane, virtualna bolnica je bolnica koja u potpunosti postoji u virtualnom okruženju. To omogućuje pacijentima pristup zdravstvenim uslugama na daljinu, korištenjem digitalnih alata poput virtualne konzultacije, telemedicine i daljinskog nadzora. Pacijenti su u interakciji putem avatara, bolnica postoji u virtualnom svijetu te se oslanja na virtualna sredstva komunikacije i interakcije sa zdravstvenim radnicima. Na taj način se smanjuje tradicionalni broj posjeta.

Velibor Božić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalZipantola PROTECTPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: