x
x

Peterostruki porast korištenja umjetne inteligencije u radiologiji u SAD-u

  05.01.2024.

Procjenjuje se da je Američka uprava za hranu i lijekove (FDA) tijekom 2023. pet puta povećala broj odobrenih proizvoda koji obrađuju razne slike u radiologiji bazirane na umjetnoj inteligenciji.

Peterostruki porast korištenja umjetne inteligencije u radiologiji u SAD-u

Procjena je napravljena prema podacima o financiranju radiloških proizvoda baziranih na umjetnoj inteligenciji (Rock Health; 2013. do 2022.) i novoodobrenih proizvoda (FDA 2008. do 2022.).

Vjerojatno će tijekom vremena umjetna inteligencija promijeniti praksu dijagnostičke radiologije kako se budu razvijali novi proizvodi i integrirali u praksu. Integracijom proizvoda umjetne inteligencije u praksu potaknut će se i veća ulaganja u buduće proizvode bazirane na umjetnoj inteligenciji.

Kako se nastavlja povećavati radno opterećenje radiologa, umjetna inteligencija će biti ključni alat za upravljanje tim rastom tijekom sljedećih nekoliko desetljeća.

Različite medicinske slike čine 85% financiranja rizičnog kapitala digitalnog zdravstva. Porastom financiranja digitalnog zdravstva u radiologiji, očekuje se i proporcionalni porast proizvoda umjetne inteligencije (AI).