x
x

Usporedba kontrastne digitalne mamografije s magnetskom rezonancijom

  03.07.2023.

Rad uspoređuje vrijednost kontrastne digitalne mamografije s magnetskom rezonancijom kod mamografski otkrivenih suspektnih lezija u dojci. Kontrastna digitalna mamografija nova je radiološka dijagnostička procedura koja se koristi za otkrivanje i karakterizaciju lezija u dojci. Temelji se na prikazu tumorske angiogeneze primjenom intravenskoga jodnog kontrastnog sredstva koje se aplicira prije izvođenja mamografskoga oslikavanja. Opisani princip oslikavanja tumorske angiogeneze jednak je kao kod magnetske rezonancije dojki.

Usporedba kontrastne digitalne mamografije s magnetskom rezonancijom

Cilj: Princip oslikavanja na kontrastnoj digitalnoj mamografiji (CEDM) temelji se na istom principu kao kod magnetske rezonancije (MR), tj. u prikazu neovaskularizacije. Cilj rada je usporedba osjetljivosti CEDM-a u detekciji malignih lezija u dojci s MR-om te određivanje osjetljivosti i specifičnosti navedenih metoda.

Ispitanici i metode: Uključeno je 56 ispitanika (55 žena i jedan muškarac; medijan dobi 63,51 godina; raspon 40 – 88 godina) kod kojih je temeljem nalaza na digitalnoj mamografiji postavljena sumnja na maligni proces u dojci. Kod svih ispitanika učinjen je ultrazvuk dojki, MR i CEDM te biopsija suspektne lezije. Indikacija za CEDM je nejasna ili suspektna sjena, distorzija, asimetrija ili nakupina patoloških mikrokalcifikata na digitalnoj mamografiji.

Rezultati: Kod 13 (23,21 %) ispitanika došlo je do kontrastne imbibicije lezija na CEDM-u i MR-u. Od ukupnog broja ispitanika, kod njih 15 (26,78 %) dijagnosticirana je maligna lezija, a u 17,85 % došlo je do kontrastne imbibicije samo na CEDM procedure, od kojih je 7 lezija bilo maligno (invazivni karcinom te duktalni karcinom in situ s invazivnom komponentom). Specifičnost i osjetljivost MR-a iznosi 97,1 %, i 85,7 % (ROC-AUC = 0,914, PPV 92,3 %, NPV 94,3 %). Specifičnost i osjetljivost CEDM-a iznosi 94,1 %, odnosno 100 % (ROC-AUC = 0,971, PPV 91,3 %, NPV 100 %).

Zaključak: CEDM je procedura jednakovrijedna MR-u u detekciji suspektnih lezija u dojci te može zamijeniti MR u procjeni proširenosti bolesti kada MR nije dostupan ili je kontraindiciran. CEDM je komplementarna dijagnostička metoda MR-u kada se MR ne može napraviti te pokazuje dobru korelaciju u detekciji malignih lezija u dojci.

Kristina Klarić, Petra Valković Zujić, Andrej Šribar