x
x

Utjecaj stresa i emocionalne nestabilnosti roditelja na mentalno zdravlje djece

  22.06.2023.

Utjecaj razine stresa i emocionalne nestabilnosti roditelja na strah djece od COVID-19 i mentalno zdravlje djece, članak objavljen u Glasniku HKLD-a.

Utjecaj stresa i emocionalne nestabilnosti roditelja na mentalno zdravlje djece

Vrijeme COVID-19 pandemije dovelo je do brojnih promjena. Od ograničenja kretanja i putovanja, pojačanog naglaska na higijenu, pritiska na medicinsko osoblje, sve do značajnog utjecaja na globalnu ekonomiju te porasta nezaposlenosti u nekim granama gospodarstva.

S druge strane, došlo je do porasta korištenja tehnologije u gotovo svim područjima: školovanju, poslu, socijalizaciji.

Neka od obilježja uočenih za vrijeme pandemije su i veća pojavnost otuđenosti i anksioznosti

Postoje brojni čimbenici koji su utjecali i na roditelje i na djecu. Uzroci porasta anksioznosti i straha kod djece su brojni, a mi smo pregledom literature pokušali objasniti neke od utjecaja razine stresa i emocionalne nestabilnosti roditelja na strah djece od COVID-19 i mentalno zdravlje djece.

Postoji više teorija koje objašnjavaju navedeno, od nedovoljne informiranosti roditelja do prevelikog izlaganja djece medijima ili pretjerane kontrole roditelja uz ograničavanje aktivnosti djece i njihovih socijalnih interakcija. Sama promjena rutinskih aktivnosti, kao i razina stresa i osjećaj straha u roditelja, dodatno su pridonijeli pojavi anksioznosti u djece.

Marija Bogadi, Alojzija Brčić

VEZANI SADRŽAJ > <