x
x

Pridržavaju li se bolesnici prehrambenih preporuka kod bubrežnih kamenaca?

  25.04.2023.

Bolest mokraćnih kamenaca i dalje je javnozdravstveni problem s rastućom učestalošću i recidivima. Recidiv se otkrije u gotovo 50% pacijenata unutar 5 godina nakon prve epizode.

Pridržavaju li se bolesnici prehrambenih preporuka kod bubrežnih kamenaca?

Međutim, stope recidiva kamenca mogu se smanjiti do određene mjere. Američko i Europsko urološko udruženje objavili su smjernice o prehrani, unosu tekućine i liječenju kako bi se spriječilo ili smanjilo ponovno javljanje kamenaca.  Studije su pokazale da je pridržavanje preporuka o prehrani i unosu tekućine kod bolesnika s bubrežnim kamencima niska. Osim toga, dovoljna je nutritivna procjena bolesnika.

Upotrebom upitnika o učestalosti unosa hrane (FFQ), mogu se koristiti 24-satne metode podsjećanja (kratke, usmjerene na pojedinca i lako primjenjive) ili mobilne aplikacije. Osim toga, suradnja s nutricionistima i planiranje prilagođenih dijetetskih programa može imati pozitivan učinak na poboljšanje adherencije.

Pružatelji usluga koji daju savjete o prehrani trebaju povećati svoje znanje o temi i poboljšati komunikacijske vještine kako bi između pacijenta i zdravstvenih radnika stvorili odnos povjerenja. Pojednostavljivanje savjeta (kraći popisi, primjenjivi savjeti), posvećivanje više vremena i stalna edukacije dok se zdravstveni radnici ne uvjere da će pacijenti razumjeti važnost savjeta uz redovito podsjećanje je ključno kako bi se poboljšala adherencija. Štoviše, korisno je bolesnicama povećavati svijest i znanje savjetima o poželjnoj prehrani. Pametni uređaji za unos tekućine ili praćenje pH urina, mobilne aplikacije ili web portali te aplikacije za telemedicinu su nove mogućnosti koje mogu povećati adherenciju ove skupine bolesnika. Boljom adherencijom s promjenama u prehrani i preporukama za unos tekućine može se postići individualizirana procjena/pomno praćenje i ukloniti problemi koji ograničavaju pridržavanje preporuka kod pojedinih bolesnika.