x
x

Istraživanje znanja liječnika o procjeni zdravstvenih tehnologija

  10.08.2022.

Procjena zdravstvenih tehnologija (HTA) je postupak temeljen na dokazima kojim se omogućuje utvrđivanje učinkovitosti novih ili postojećih tehnologija u zdravstvu.

Istraživanje znanja liječnika o procjeni zdravstvenih tehnologija

Procjena zdravstvenih tehnologija posebno ističe dodanu vrijednost zdravstvene tehnologije u odnosu na novu ili postojeću zdravstvenu tehnologiju. Nakon ovakve procjene ministarstva zdravstva i ostala nacionalna tijela koja su nadležna za organizaciju zdravstva i zdravstvenu zaštitu mogu donositi odluke o određivanju cijena ili određenih naknada za određene zdravstvene tehnologije.
Zdravstvene tehnologije uključuju lijekove, medicinske proizvode (na primjer srčane elektrostimulatore, opremu za dijalizu ili infuzijske pumpe) ili medicinske i kirurške postupke, kao i mjere za sprečavanje, dijagnozu ili liječenje bolesti koje se provode u zdravstvenoj skrbi.

FirstWord je proveo anketu između stotina liječnika iz pet različitih specijalnosti: kardiologije, endokrinologije i dijabetesa, neurologije, onkologije i reumatologije kako bi procijenio znanje liječnika o HTA-u kao i upoznao njihove stavove o nužnosti i korisnosti procjene zdravstvene tehnologije u svakodnevnoj praksi.
Istraživanje liječnika je obuhvatilo sljedeća pitanja:

  • Jesu li upoznati s HTA-om i u kojoj mjeri?
  • Smatraju li HTA nužnom komponentom za donošenje odluka u zdravstvu?
  • Koja je važnost sudjelovanja liječnika u izradi HTA izvješća?
  • Koja je vrijednost HTA izvješća u planiranju programa liječenja bolesnika?
  • Predviđaju li da će nalazi HTA postati sve važniji u planiranju programa liječenja pacijenata tijekom sljedećih pet godina?

Rezultati istraživanja

Onkolozi su pokazali najvišu razinu znanja o HTA, pri čemu je 77% izjavilo da su umjereno ili iznimno upoznati s modalitetom donošenja odluka. Više od jednog od četiri anketirana liječnika u području onkologije izjavilo je da su izuzetno upućeni u to (26%).

Liječnici kardiolozi, endokrinolozi i dijabetolozi te reumatolozi pokazali su najniže razine znanja o HTA, 14%.

Gotovo jedna trećina liječnika svih specijalnosti izvijestila je da ne zna ništa o HTA, što ukazuje na nedostatnu razinu znanju i mogućnost za nove edukacije o HTA-u.

 

Nešto više od tri četvrtine svih ispitanih liječnika potvrdilo je da je važno da liječnici budu uključeni u HTA izvještaje (77%). Najviše je onih koji rade na neurologiji i smatraju da je angažman liječnika vrlo važan i prijeko potreban (80%), a slijede oni koji rade na onkologiji i endokrinologiji te dijabetesu (78%), kardiologiji (75%) i reumatologiji (72%).

Gotovo 90% svih ispitanih liječnika navelo je da vide vrijednost u HTA izvješćima i nalazima koji će im pomoći u planiranju programa liječenja njihovih bolesnika. Četrdeset i jedan posto onih koji rade na onkologiji izjavilo je da vide značajnu vrijednost u odnosu na 36% onih na endokrinologiji, 28% na kardiologiji, 26% na reumatologiji i 24% na neurologiji. Manjina - otprilike jedan od 10 među svim anketiranim liječnicima - rekla je da ne vidi nikakvu vrijednost.

Gotovo tri četvrtine svih ispitanih liječnika donekle se ili u potpunosti slaže da će izvješća i nalazi HTA postati sve važniji u planiranju programa liječenja u sljedećih pet godina. To je osobito slučaj u onkologiji, i to 29% koji se u potpunosti slažu u odnosu na 25% u kardiologiji, 20% u endokrinologiji i dijabetesu te 19% u neurologiji i reumatologiji.

Literatura

  1. Procjena zdravstvenih tehnologija. Dostupno na: https://www.consilium.europa.eu/hr/policies/health-technology-assessment/
  2. Physician Views Preview: Are docs buying into health technology assessment to inform decision-making? | FirstWord Pharma +
  3. Physician Views Results: Docs largely in consensus about utility of health technology assessment | FirstWord Pharma +