x
x

Kako procjeniti zdravstvene tehnologije?

  08.09.2016.

Procjena mogućnosti provedbe procjene zdravstvene tehnologije u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi objavljena je u CMJ-u.

Kako procjeniti zdravstvene tehnologije?

Cilj Pružiti uvid u mogućnost provedbe procjene zdravstvene tehnologije u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi uzimajući u obzir tehničke, financijske i ljudske resurse te resurse umrežavanja.

Postupci Istraživanje je provedeno u ožujku i travnju 2014. putem elektronske pošte i uključilo je 257 ispitanika iz zemalja srednje, istočne i jugoistočne Europe koji se bave procjenom zdravstvene tehnologije. Adrese elektronske pošte pronađene su na Internetu. Istraživanje se sastojalo od 3 dijela: (i) obilježja organizacija koje provode procjenu zdravstvene tehnologije, (ii) umrežavanje pri procjeni zdravstvene tehnologije te (iii) resursi koji se izdvajaju za procjenu zdravstvene tehnologije.

Rezultati Anketu je ispunio 41 zaposlenik širokog raspona ustanova (stopa odaziva, 19,8%). Manje od četvrtine ispitanika izjavilo je da njihove ustanove imaju posebno predviđen dio proračuna za procjenu zdravstvene tehnologije, dok je većina izjavila da su njihove ustanove sudjelovale u mrežama za procjenu zdravstvene tehnologije bilo na domaćoj bilo na međunarodnoj razini. Iako je gotovo polovina ispitanika izjavila da njihove ustanove nude obuku iz procjene zdravstvene tehnologije, nedostatak obuke naveden je kao glavna prepreka u provedbi procjene.

Zaključak Ovo je prvo istraživanje koje je temeljito istražilo mogućnosti provedbe procjene zdravstvene tehnologije u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi. Države bi trebale povećati financijska, tehnička i obrazovna izdvajanja kako bi poboljšale mogućnost procjene, a Europska Unija i ostala međunarodna tijela mogla bi poboljšati suradnju pomažući postojećim mrežama za procjenu zdravstvene tehnologije u provedbi regionalnih aktivnosti, pružajući im vodstvo, zagovaranje kod lokalnih donositelja odluka, financiranje i tehničku podršku.

VEZANI SADRŽAJ > <