x
x

Pristup bolesnika inovativnim tehnologijama treba procijeniti kroz sustav HTA

  David Čičić, dr. med.

  10.06.2016.

Možemo li osigurati isplativ i transparentan pristup bolesnika inovativnim tehnologijama bez učinkovite procjene zdravstvenih tehnologija?

Pristup bolesnika inovativnim tehnologijama treba procijeniti kroz sustav HTA
Procjena zdravstvenih tehnologija je usporedba novih ili već postojećih zdravstvenih tehnologija s tehnologijom koja se koristi u praksi ili se smatra najboljom mogućom („zlatni standard“) na osnovu kliničke učinkovitosti i sigurnosti, ekonomskih analiza, etičkih, pravnih, socijalnih i organizacijskih načela.

Hrvatski zdravstveni sustav je 2015. godine bio visoko rangiran (četvrto mjesto prema BFB metodologiji, šesnaesto mjesto sveukupno) prema izvještaju EHCI-ja (European Health Consumer Index) s ukupnim troškom nešto manjim od 3 milijarde eura u populaciji od 4,3 milijuna stanovnika s prosječnim očekivanim trajanjem života pri rođenju od 78 godina.

Procjena zdravstvenih tehnologija (eng. Health Technology assessment, HTA) postaje sve važniji čimbenik pri postavljanju standarda isplativosti i transparentnosti zdravstvenog sustava.

Demografska kretanja prema pretežito starijoj populaciji koja zahtijeva produženje životnog vijeka napreže sustave financiranja zdravstva na globalnoj razini.

Inovativne tehnološke mogućnosti, uključujući personalizirane terapijske protokole, zahtijevaju strukturiran i efikasan sustav procjene zdravstvenih tehnologija koji bi podupro proces donošenja odluka.

Veliki je cilj hrvatskog zdravstvenog sustava produžiti očekivano trajanje života pri rođenju s trenutnih 78 na 80 godina u narednom petogodišnjem periodu. Dostupnost inovativne tehnologije bolesnicima igra veliku ulogu u postizanju ovog cilja. Procjena zdravstvenih tehnologija sredstvo je kojim će se donositi vladina politika i odluka platiša u odabiru novih lijekova, tehnologija i procedura koje će ući u upotrebu (i koje će postati opsolentne) sa svrhom čuvanja održivosti zdravstvenog sustava, a bez dodatnog financijskog opterećenja pacijenata.

Procjena zdravstvenih tehnologija je usporedba novih ili već postojećih zdravstvenih tehnologija s tehnologijom koja se koristi u praksi ili se smatra najboljom mogućom („zlatni standard“) na osnovu kliničke učinkovitosti i sigurnosti, ekonomskih analiza, etičkih, pravnih, socijalnih i organizacijskih načela.

Zdravstvena tehnologija je lijek, medicinski proizvod ili zdravstveni postupak koji se primijenjuje u svrhu prevencije, dijagnostike, liječenja ili rehabilitacije.

Procjena je multidisciplinarna, stručna, nepristrana, objektivna i transparentna. Objedinjuje načela medicine temeljene na dokazima (engl. Evidence Based Medicine, EBM) i ekonomske procjene (analiza troška i učinkovitosti, engl. Cost-Effectiveness Analysis, CEA, odnosno analiza troška i probitaka, engl. Cost-Utility Analysis, CUA), uz organizacijska, etička, pravna, i socijalna načela.

Predavnje održao prim. dr. Siniša varga