x
x

Zašto se gomilaju liste čekanja u javnim zdravstvenim ustanovama?

  09.06.2022.

Ministar zdravstva Vili Beroš poručio je da kombinacija javnog i privatnog zdravstva pruža optimalnu uslugu, ali nije dobro uređena kada se gomilaju liste čekanja, a istodobno se pojačano oglašava zdravstvene ustanove u kojima dopunski rade liječnici iz javnih zdravstvenih ustanova.

Zašto se gomilaju liste čekanja u javnim zdravstvenim ustanovama?
Ministar Beroš je naložio svim ravnateljima zdravstvenih ustanova analizu učinkovitosti zdravstvenih djelatnika koji rade u oba sektora, i javnom i privatnom.

Naložio je, stoga, ravnateljima zdravstvenih ustanova analizu učinkovitosti zdravstvenih djelatnika koji rade u oba sektora, te u kojoj dinamici i terminima pružaju zdravstvene usluge.
 
"Kombinacija javnog i privatnog uobičajena je pojava u svim zdravstvenim sustavima razvijenih zemalja, a upravo kombiniranjem javnih i privatnih potencijala, pruža se optimalna zdravstvena zaštita svim građanima", ističe ministar Vili Beroš.
 
No, upozorava, kada s jedne strane svjedočimo gomilanju listi čekanja u javnim zdravstvenim ustanovama, a s druge strane, vidimo pojačano oglašavanje zdravstvenih ustanova u kojima u dopunskom radu rade i liječnici iz javnih zdravstvenih ustanova, tada nije riječ o dobro uređenoj kombinaciji javnog i privatnog pružanja zdravstvene zaštite.
 
Takva situacija, kaže ministar Beroš, može utjecati na ostvarivanje zdravstvene zaštite pacijenata i dovesti do diskriminiranja onih koji nemaju novaca za liječenje u privatnom sektoru. Također jednaka nepravda čini se i marljivim liječnicima u javnom zdravstvu, koji ispunjavaju svoje obveze i nerijetko preuzimaju teret kolega kojima je "glavni posao postao onaj u privatnom sektoru".
 
Beroš je poručio da mu je kao ministru zdravstva koji dolazi iz javnog zdravstvenog sustava, takva praksa, ako je prisutna,  neprihvatljiva i zato je naložio svim ravnateljima zdravstvenih ustanova analizu učinkovitosti zdravstvenih djelatnika koji rade u oba sektora, i javnom i privatnom.
 
Uskoro norme za prihvatljive duljine listi čekanja
 
Najavio je da će uskoro struka donijeti norme prihvatljive duljine čekanja za svaku pojedinu zdravstvenu uslugu, vodeći računa o dijagnozi pacijenta i tijeku daljnjeg liječenja. A ako postoje liste čekanja veće od preporučene, dovest će se u pitanje dozvola za rad pojedinih liječnika i u privatnom sektoru.
 
Na tom tragu će biti predložena zakonska regulativa, u sklopu izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti koje se donose krajem godine.
 
"Ponavljam i ponovit ću opet, zdravstveni sustav postoji radi pacijenata, a ne obrnuto. Tom paradigmom se upravo vodimo i u reformskim mjerama u kojima je pacijent u samom središtu zdravstvenog sustava", poručio je ministar Beroš.