x
x

Procjena rizika i koristi od radioterapije raka dojke

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  23.04.2017.

Radioterapija smanjuje rizik mortaliteta od raka dojke za nekoliko postotaka, no može uzrokovati sekundarni rak ili srčane bolesti godinama nakon terapije.

Procjena rizika i koristi od radioterapije raka dojke

Randomizirane studije pokazale su da radioterapija smanjuje ponovnu pojavu raka dojke i ukupnu smrtnost, ovisno o karakteristikama raka. Kod pojedinih pacijenata, veća je korist takve terapije od rizika.

U nekoliko preglednih studija promatrane su doze primijenjenog zračenja i utjecaj na srce i pluća, s obzirom na to radi li se o pušačima ili nepušačima. Ukupni procijenjeni rizik za razvoj raka pluća kao posljedice radioterapije iznosio je 4% kod pušača i 0,3% kod nepušača. Rizik za srčane bolesti i smrt iznosio je 1% kod pušača i 0,3% kod nepušača.

Za nepušače i osobe koje su prestale pušiti, radioterapija donosi više koristi nego rizika. Pokazalo se da pušenje može imati utjecaj na mortalitet, a prestanak pušenja značajno smanjuje rizike radioterapije.

JCO