x
x

Farmakoekonomska procjena liječenja hepatitisa C

  02.02.2017.

Inkrementalna farmakoekonomska procjena troškovne učinkovitosti jednog načina liječenja hepatitisa C: pristup za manje bogate članice zajedničkog tržišta objavljen u CMJ-u.

Farmakoekonomska procjena liječenja hepatitisa C

Cilj Razviti novi način zdravstveno-ekonomske analize utemeljen na marginalnom pristupu.

Postupci Testirali smo hipotezu da detaljna komparativna a priori inkrementalna analiza troškovne učinkovitosti daje informacije o točnom redoslijedu uvođenja novih terapija potrebne za analizu učinka na budžet, i tako maksimizira troškovnu učinkovitost ograničenu ukupnim budžetom. Za analizu smo odabrali kombinirano liječenje zaraze genotipom 1 virusa hepatitisa C (HCV GT1), koje je 2015. godine odobrila Europska agencija za lijekove. Koristili smo inkrementalni pristup analizi troškovne učinkovitosti kako bi utvrdili povećanje postotka pacijenata koji postižu održivi virološki odgovor i trošak po dodatnom održivom virološkom odgovoru moduliran dinamikom ulaska nove vrste liječenja na tržište. Pacijente smo podijelili prema njihovom odgovoru na dotadašnje liječenje, prisutnosti ciroze i podtipu HCV GT1. Parametre amo analizirali uz pomoć Monte Carlo simulacija.

Rezultati Novo kombinirano liječenje bilo je djelotvornije, trajalo je kraće te se bolje podnosilo nego ostale vrste liječenja. Potvrdili smo hipotezu našeg ispitivanja: postupno uvođenje nove vrste terapije na tržište, utemeljeno na a priori inkrementalnoj analizi troškovne učinkovitosti rezultiralo bi prosječnim povećanjem broja uspješno izliječenih pacijenata za 20%-40%, dok bi dodatni troškovi iznosili između 8%-40%, tj. €21.000-52.000 po dodatnom pacijentu koji je postigao održivi virološki odgovor.

Zaključak Pokazali smo da je novo kombinirano liječenje troškovno učinkovito za određene populacije pacijenata, posebice za prethodno liječene HCV GT1 pacijente sa cirozom. Rezultati analize su u skladu s najnovijim preporukama za pacijente s HCV-om u Hrvatskoj. Ova ekonomska procjena može poslužiti kao početna točka za pregovore između farmaceutske industrije i osiguravajućih društava.

Diana Mance, Davor Mance, Dinko Vitezić