x
x

Pokretanje pilot-projekta europskog prostora za zdravstvene podatke

  20.07.2022.

Europska komisija objavila je svoju odluku da imenuje konzorcij koji predvodi francusko središte zdravstvenih podataka (French Health Data Hub) za uspostavu pilot-projekta europskog prostora za zdravstvene podatke. Pobjednički konzorcij okupit će šesnaest partnera iz deset europskih zemalja. Njegov će cilj biti rješavanje izazova koji prate pristup zdravstvenim podacima diljem EU-a, kao i otvaranje novih perspektiva istraživanja i inovacija.

Pokretanje pilot-projekta europskog prostora za zdravstvene podatke

Europska komisija je od 2019. godine razvoj europskog prostora za zdravstvene podatke prepoznala kao jedan od prioriteta europske zdravstvene politike. Komisija je već uspostavila nekoliko preliminarnih instrumenata. Sada je cilj prijeći s rasprave na provedbu na temelju poziva na dostavu prijedloga u okviru programa EU4Health, kako bi se uspostavio pilot-projekt europskog prostora za sekundarnu upotrebu zdravstvenih podataka. Ovaj pilot-projekt važan je pokušaj da se spoje nacionalna tijela za izdavanje podataka, te javnozdravstvene i zdravstvene istraživačke infrastrukture, kako bi se omogućilo povezivanje i integracija podataka između izvora podataka u ekosustavu europskog prostora za zdravstvene podatke.

Preliminarna verzija bavit će se glavnim izazovima koji prate pristup zdravstvenim podacima u Europi za dobrobit svih građana.

Ono što je vrlo važno jest iskoristiti bogatstvo zdravstvenih podataka koji su danas rascjepkani diljem Europe, a istraživanja nemaju cjelovit pristup tim podacima važnima za znanost. Kvaliteta podataka, kašnjenja u pristupu podacima, nedostatak interoperabilnosti ili nejasni pravni okviri izazovi su koje treba rješavati primjenom zajedničkih pravila, kako bi se istraživačima omogućilo jednostavno i brzo prepoznavanje dostupnih podataka i pristup istima.

Partneri konzorcija dijele jasnu viziju o tome što bi se konkretno moglo učiniti s budućim europskim prostorom za zdravstvene podatke. Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) navodi mogućnost provođenja istraživačkih projekata puno šireg opsega, što će imati snažnu dodanu vrijednost za manje zemlje EU-a koje nemaju uvijek dovoljno podataka za pokretanje znanstvenih projekata. Europski prostor za zdravstvene podatke također će omogućiti rješavanje specifičnih patologija, posebice kada je riječ o rijetkim bolestima. Danska uprava za zdravstvene podatke naglašava da u zemlji veličine Danske količina dostupnih podataka o rijetkim bolestima nije dovoljna za provedbu istraživačkih projekata. Zahvaljujući radu konzorcija prikupljat će se podaci o dijagnostici i liječenju diljem Europe, što će, osigurati jasnu sliku rijetkih bolesti. 

Europski prostor za zdravstvene podatke podržat će implementaciju budućih zdravstvenih politika na europskoj razini. Nadalje, europski prostor za zdravstvene podatke predstavljat će nezamjenjiv alat za donošenje odluka temeljenih na stvarnim podacima: Europska agencija za lijekove (EMA) naglašava važnost stvarnih dokaza koji podupiru donošenje odluka o razvoju, odobrenju i nadzoru lijekova, dok ga Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) vidi kao alat za prevenciju i kontrolu prijetnji europskim građanima od zaraznih bolesti.

U tom kontekstu, konzorcij je također zainteresiran za nove mogućnosti koje donosi umjetna inteligencija, u cilju potpune iskoristivosti dostupnih europskih zdravstvenih podataka i poboljšanja dijagnostike i prevencije.

Naposljetku, europski prostor za zdravstvene podatke uključit će se u ambiciozne opsežne projekte za dobrobit istraživačkih i zdravstvenih politika, kao što je inicijativa “1+ Million Genome Initiative”, podržana infrastrukturom ELIXIR, čiji je cilj omogućiti siguran pristup genomici i odgovarajućim europskim kliničkim podacima.

Za dvije godine cilj konzorcija bit će postaviti konkretne temelje za budući europski prostor za zdravstvene podatke.

Konzorcij će imati zadatak razviti i implementirati mrežu platformi izvora podataka, zvanih čvorovi, povezivanjem nacionalnih platformi zemalja sudionica, te procijeniti izvedivost, interes i kapacitet za implementaciju takve infrastrukture pa području čitave Europske unije. Rad nove infrastrukture bit će stavljen na probu kroz konkretne slučajeve primjene u svrhu istraživanja. Cilj je demonstrirati potencijal transnacionalne ponovne uporabe zdravstvenih podataka za potrebe istraživanja, inovacija, razvoja propisa i politika te, u konačnici, personaliziranu zdravstvenu skrb.

Dana 3. svibnja 2022. Europska komisija predstavila je svoj nacrt uredbe s ciljem stvaranja europskog prostora za zdravstvene podatke, o kojem će se raspravljati u Europskom parlamentu i Vijeću EU-a paralelno s implementacijom pilot-projekta.