x
x

Mobilna aplikacija u prepoznavanju blagog kognitivnog popuštanja

  24.11.2021.

Prepoznavanje blagog kognitivnog popuštanja jedan je od najtežih zadataka kliničke neurologije i psihijatrije. Trenutni testovi zahtijevaju dosta vremena i truda i mogu ih primijeniti samo iskusne osobe koje se usko bave ovim područjem.

Mobilna aplikacija u prepoznavanju blagog kognitivnog popuštanja

Speech Gap Test je razvijen kako bi pomogao u prepoznavanju početne faze demencije primjenom automatskog prepoznavanja govora brzom i jednostavnom metodom.

Tehnologija nazvana Speech Gap Test mobilna je aplikacija koju su razvili istraživači sa Sveučilišta u Szegedu, a koja je u mogućnosti pomoći svojim korisnicima neovisno o njihovom jeziku i obrazovanju da s točnošću od 80 do 90 % utvrde mogućnost prepoznavanja demencije primjenom novog automatskog prepoznavanje govora korištenjem najnovijih tehnologija. Aplikacija može obavijestiti svog korisnika ili osiguravajuća društva o riziku razvoja demencije i preporučiti odlazak specijalisti radi postavljanja dijagnoze ili se obrađeni podatci mogu automatski prenijeti liječniku.

Određivanje šanse za pojavu demencije temelji se na mjerenju i analizi akustičkih parametara spontanog govora, kao što su trajanje govora, broj i duljina tihe i ispunjene pauze (pauze u kojima uzorak govora nije tih, ali je također govor). Ove pauze, koje su obično ispunjene nekim zvukom govora ili podštapalicom, odražavaju oklijevanje govornika/korisnika. Na primjer, ispunjene pauze mogu biti verbalna oklijevanja kao što su "hm", "uh" ili "e" , a promatra se i omjer tihih i ispunjenih pauza i trajanje uzorka govora itd. Tihe pauze, ispunjene pauze i ukupan broj pauza, kao i kombinirano trajanje pauza, pokazuje značajnu razliku između grupe s neurokognitivnim oštećenjem u odnosu na kontrolnu skupinu.

Pharmalicensing 2021

VEZANI SADRŽAJ > <