x
x

Ekonomska analiza kompjuteriziranog kognitivnog treninga u liječenju depresije

  24.08.2023.

Depresija je skupa, ozbiljna i teška psihijatrijska bolest, a troškovi liječenja depresije su djelomično povezani s činjenicom da depresija često nije ograničena samo na jednu epizodu, već se može ponoviti ili imati kronični tijek. Uz to jedan od ključnih čimbenika rizika za razvoj depresije je i razvoj kognitivnih oštećenja.

Ekonomska analiza kompjuteriziranog kognitivnog treninga u liječenju depresije

Kognitivni trening pokazao je svoju učinkovitost u smanjenju pojave nove epizode depresije, a tehnološki razvoj i digitalizacija omogućili su razvoj kompjuteriziranih kognitivnih treninga (engl. computerized cognitive trainings - CCT). CCT je jeftin i može se provesti putem interneta. Unatoč povećanom interesu za ovo područje, studije koje su ispitivale isplativost CCT-a u kontekstu depresije uglavnom nedostaju.

Ekonomska procjena zdravstvenih tehnologija omogućuje informiranje donositelja odluka kako na najučinkovitiji način potrošiti dostupna ograničena financijska sredstva, a uvid daju na temelju dokaza. Studije ekonomske procjene zdravstvenih tehnologija predstavljaju ključni korak u implementaciji nove intervencije u kliničkoj praksi. Ovakav preventivni pristup u liječenju depresije kao što je CCT iz perspektive visokog obrazovanja je poticajan i informativan za optimalno korištenje zdravstvenog sustava i zdravstvenu politiku. U radu se mogu naći informacije koje će istraživače voditi kroz faze dizajnirane kakva je isplativost, klinička primjena i dizajn CCT-a u liječenju depresije.