x
x

Letak „Što je demencija i kako živjeti s njom?“

  21.08.2017.

U sklopu projekta „Poboljšanje kakvoće života osoba s demencijom u prekograničnom području – Demenca aCROsSLO“, koji sufinancira EFRR u okviru Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska za programsko razdoblje 2014. – 2020., Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest predvodila je izradom promotivnog letka „Što je demencija i kako živjeti s njom“.

Letak „Što je demencija i kako živjeti s njom?“

Cilj ovog letka je osvješćivanje javnosti o demenciji i potrebi njezine destigmatizacije te upoznavanju čitaoca kome se u svome okruženju može obratiti za pomoć. Uz ostalo letak ukratko educira o uzročnicima demencije i načinima na koje se ona prepoznaje i dijagnosticira te kako se s demencijom može živjeti bolje.

Letak „Što je demencija i kako živjeti s njom“ 

VEZANI SADRŽAJ > <