x
x

Jesu li učinkovite aplikacije za smanjenje korištenja mobitela?

  01.09.2023.

Procjena učinkovitosti aplikacija osmišljenih za smanjenje uporabe mobilnog telefona i sprječavanje nekontrolirane uporabe mobilnog telefona učinjena je različitim metodama, a rezultati su objavljeni u časopisu Journal of Medical Internet Research.

Jesu li učinkovite aplikacije za smanjenje korištenja mobitela?

Studija je dokazala da kontrolirano korištenja mobitela koje se temelji na aplikaciji ima potencijal smanjiti uporabu mobilnih telefona i spriječiti nekontrolirano korištenje. Međutim, potrebna su daljnja istraživanja kako bi se procijenila učinkovitost intervencija temeljenih na aplikaciji. Potrebna je bolja suradnja između istraživača, programera i proizvođač mobilnih telefona te  kreatora politika kako bi se poboljšali procesi isporuke, evaluacije i optimizacije aplikacija za smanjenje uporabe mobilnih telefona.

Mobilne aplikacije su popularna strategija za smanjenje uporabe mobilnih telefona i sprječavanje prekomjernog nekontroliranog korištenja. Prethodna istraživanja nastojala su ispitati značajke aplikacija koje imaju potencijal smanjiti uporabu mobilnih telefona. Međutim, nedostajalo je sveobuhvatno ispitivanje učinkovitosti takvih aplikacija i njihovih značajki.

U objavljeno radu su istražene postojeće aplikacije koje su osmišljene za smanjenje uporabe mobilnih telefona te postoje li dokazi o njihovoj učinkovitosti. Istraživanje je imalo za cilj pružiti sveobuhvatnu analizu značajki aplikacije koje mogu smanjiti uporabu mobilnog telefona, uz procjenu njihove učinkovitosti. Osim toga, istražena je i percepcija korisnika o ovim aplikacijama i raznim značajkama koje aplikacije nude kako bi se bolje razumjeli potencijalni problemi i identificirale prilike.

Ova studija koristila je 3 metode: pregled znanstvenih dokaza, analizu sadržaja i analizu prihvaćanja.

U studiji su sveobuhvatno ispitane zajedničke značajke 13 aplikacija dizajniranih za smanjenje uporabe mobilnih telefona. Značajke su klasificirane u 7 vrsta: samopraćenje, društveno praćenje, postavljanje ciljeva, blokiranje, gemifikacija/igrifikacija, pojednostavljenje i procjena. Učinkovitost ovih aplikacija u smanjenju uporabe mobilnih telefona varirala je od slabe do jake. Najčešće su korištene analize sadržaja, samopraćenje i postavljanje ciljeva, a najrjeđe gemifikacija i procjena.

Strategije intervencije koje učinkovito smanjuju upotrebu mobilnih telefona i uključivale su korištenje načina rada u sivim tonovima, značajke ograničenja aplikacija i mješovite intervencije. Općenito, korisnici su uglavnom prihvaćali te aplikacije, kao što pokazuju ocjene prihvaćanja u rasponu od 61 do 86 od 100.