x
x

Patohistološki pregled uzoraka debelog crijeva s karcinomom

  26.07.2017.

Preporuke za patohistološki pregled i nalaz uzoraka debelog crijeva s karcinomom objavljene su u časopisu Rad, HAZU. U post-genomskoj eri medicine, patohistološka procjena uzoraka karcinoma debelog crijeva i dalje igra ključnu ulogu u cjelovitom i kvalitetnom pristupu pacijentima oboljelima od ove bolesti.

Patohistološki pregled uzoraka debelog crijeva s karcinomom

Odgovarajuće postupanje sa samim uzorkom temelj je za dobivaje cjelovitog i svrsishodnog patohistološkog nalaza.

Mikroskopska analiza mora dati podatke o:

  • histološkom tipu tumora i gradusu,
  • lokalnoj proširenosti (pT stadij),
  • gradusu regresije tumora nakon neoadjuvantne terapije,
  • resekcijskim rubovima (proksimalnom, distalnom i radijalnom),
  • statusu limfnih čvorova,
  • vaskularnoj invaziji,
  • MSI statusu i ostalim patološkim nalazima ako postoje.

U najnovijim ESMO smjernicama, a koje se odnose na upute o postupanju s pacijentima koji imaju metastatski kolorektalni karcinom, naglašena je važna uloga patologa u ovome procesu. Nedavno definirani molekularni podtipovi kolorektalnog karcinoma pružaju bazu za buduća istraživanja.

Alma Demirović, Božo Krušlin 

Rad Medicinske znanosti 2017;44:67-71.

DOI: 10.21857/ygjwrc642y

VEZANI SADRŽAJ > <