x
x

Koji je siguran interval probira kolonoskopijom

  14.05.2024.

Preporučeni 10-godišnji interval između kolonoskopija probira može se sigurno produžiti na 15 godina kod odraslih osoba bez obiteljske anamneze kolorektalnog raka (CRC) čija je prva kolonoskopija negativna na kolorektalni rak, sugerira populacijska studija, objavljena online u JAMA Oncology.

Koji je siguran interval probira kolonoskopijom

Koristeći podatke švedskog državnog registra, autori ove studije, usporedili su 110 074 osobe koje su imale prvu kolonoskopiju s negativnim nalazima na kolorektalni rak u dobi od 45-69 godina (izložena skupina) s više od 1,9 milijuna podudarnih kontrolnih osoba koje ili nisu imale kolonoskopiju tijekom razdoblja istraživanja ili su bile podvrgnute kolonoskopiji koja je dovela do dijagnoze kolorektalnog raka.

Izračunali su 10-godišnji standardizirani omjer incidencije (SIR) i standardizirani omjer mortaliteta (SMR) kako bi usporedili rizike za kolorektalni rak i smrt specifičnu za kolorektalni rak u izloženim i kontrolnim skupinama na temelju različitih intervala praćenja.

Tijekom 29 godina praćenja, dogodilo se 484 slučaja kolorektalnog raka i 112 smrtnih slučajeva zbog kolorektalnog raka u skupini s negativnom početnom kolonoskopijom.

Do 15 godina nakon negativne kolonoskopije, 10-godišnji kumulativni rizik za CRC i mortalitet od CRC-a bili su niži nego u kontrolnoj skupini, sa SIR-om od 0,72 i SMR-om od 0,55.

Produljenjem intervala probira s 10 na 15 godina izostalo bi rano otkrivanje samo dva slučaja CRC-a i prevencija samo jednog smrtnog slučaja CRC-a na 1000 pojedinaca, dok bi se potencijalno izbjeglo 1000 kolonoskopija.

Studija pruža dokaze za preporuku duljeg intervala pregleda kolonoskopije od onog koji se trenutno preporučuje u većini smjernica za populacije bez obiteljskog rizika od CRC. Duži interval između pregleda kolonoskopije mogao bi biti koristan u izbjegavanju nepotrebnih invazivnih pregleda.