x
x

Liječenje kolorektalnog raka

  11.07.2017.

Rak debelog crijeva (CRC) jedan je od najčešćih vrsta raka, a također i jedan od najčešćih uzroka smrti kod pacijenata oboljelih od raka u svijetu. Oko 25% novodijagnosticiranih bolesnika s CRC u trenutnku postavaljnja dijagnoze već je razvilo metastaze, a 50% svih bolesnika s kolorektalnim karcinomom razviti će metastaze s vremenom kako bolest napreduje.

Liječenje kolorektalnog raka

Aktivno onkološko liječenje pacijenata s metastatskim CRC bazira se na fluoropirimidinima (5FU) u kombinaciji s irinotekanom i / ili oksaliplatinom ± monoklonska protutijela (Mab).

Razvoj i uvođenje monoklonskih antitijela usmjerenih na faktor rasta vaskularnog endotela (VEGF; bevacizumab) i receptor epidermalnog faktora rasta (EGFR; cetuksimab, panitumumab) u bolesnika s divljim tipom K/ N-RAS, u algoritam za liječenje, znatno je poboljšano prosječno preživljavanja (OS) bolesnika s metastatskim rakom debelog crijeva.

Kliničko iskustvo, kao i patohistološki i molekularni podatci o biologiji tumora, pokazuju kako je CRC heterogena bolest. Novi pristup u liječenju mCRC treba biti individulano usmjeren na svakog pojedinog pacijenta, tj trebaju biti prilagođeni parametrima pacijenta (dob, klinički status, komorbiditeti) i parametrima tumora: stadiju bolesti, lokaciji tumora i molekularnim obilježljima tumora, te preferenciji pacijenta.

Liječenje bolesnika s metastatskim CRC mora se temeljiti na dokazima i biti u skladu sa smjenicama stručnih društava. Uloga multidisciplinarnog tima u odluci o preporuci i provođenju terapije danas je mandatorna.

Antonio Juretić, Ana Fröbe, Nikola Đaković, Jasmina Marić Brozić, Lidija Beketić-Orešković 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROMaxirinoBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: