x
x

Imunoterapija raka debeloga crijeva

  01.07.2018.

Nedavni uspješni rezultati razmjerno novog imunoterapijskog pristupa baziranog na blokadi imunoloških inhibitornih molekularnih puteva s monoklonskim antitijelima protiv molekula kontrolnih točaka mogu se smatrati medicinskim iskorakom u kliničkoj onkologiji.

Imunoterapija raka debeloga crijeva

Taj tip imunoterapije postao je standardni dio protokola sistemne terapije nekih metastatskih tumora poput melanoma, raka nemalih stanica pluća, genitourinarnog karcinoma, karcinoma Merkelovih stanica, raka pločastih stanica glave i vrata i solidnih tumora s visokom mikrosatelitskom nestabilnošću ili manjkom popravka krivo sparenih baza DNA.

Noviji rezultati molekularnih analiza genoma raka debelog crijeva, također poduprti kliničkim opažanjima, upućuju na to da su bolesnici s karcinomima u kojih postoji izražena mikrosatelitska nestabilnost ili nemogućnost popravka krivo sparenih baza DNA zasebna biomarkerom definirana populacija koja može imati koristi od liječenja monoklonskim antitijelima protiv imunoloških molekula kontrolnih točaka.

Na temelju tih rezultata taj je imunoterapijski pristup postao nova terapijska opcija za tu podskupinu bolesnika s kolorektalnim rakom. Pa ipak, uz mikrosatelitsku nestabilnosti ili nemogućnost popravka krivo sparenih baza DNA potrebni su i drugi biomarkeri jer je taj imunoterapijski pristup učinkovit samo u dijelu tih bolesnika.

Cilj je ovoga rada dati osnovni prikaz imunoterapije u tih bolesnika.

Antonio Juretić 

Rad HAZU: Medicinske znanosti 2018 

https://doi.org/10.21857/y26kec3wo9

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyAndol PROBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: