x
x

Jesu li bolesnici pripremljeni za kolonoskopiju?

  20.07.2015.

Pretkazatelji loše pripreme bolesnika za kolonoskopiju obuhvaćeni su monocentričnim prospektivnim ispitivanjem i obavljeni u Liječničkom vjesniku.

Jesu li bolesnici pripremljeni za kolonoskopiju?
Prisutnost komorbiditeta i neuporaba PEG-a u pripremi povezani su s lošom očišćenosti crijeva u ispitanika upućenih na kolonoskopiju.

Adekvatna priprema za kolonoskopiju ključna je za uspjeh procedure.

Cilj istraživanja bio je saznati koji čimbenici utječu na adekvatnu pripremu crijeva u našoj populaciji ispitanika upućenih na kolonoskopiju. Očišćenost crijeva bila je vrednovana ljestvicom »Boston Bowel Preparation Scale« (BBPS), pri čemu su vrijednosti ³7 uzete kao kriterij uspješne pripreme.

U ispitivanje je bilo uključeno 286-ero ispitanika (61,5% muških, medijan dobi 61 godinu, interkvartilni raspon 50 – 71 godine).

BBPS ³7 registriran je u 145 ispitanika (50,7%). Multivarijatnim predviđanjem utvrđeno je da je prisutnost komorbiditeta (ASA-status ³3, OR = 0,29; 95%-tni CI: 0,12 – 0,72; p = 0,008) čimbenik rizika od neprikladne pripreme.

Režimi s polietilen-glikolom (PEG) bili su bolji od drugih protokola pripreme (OR = 2,54; 95%-tni CI: 1,27 – 5,10; p = 0,008), pri čemu vrijeme proteklo od posljednje doze laksativa do početka pretrage također pridonosi boljoj pripremi crijeva (OR = 5,50; 95%-tni CI: 2,07 – 14,67; p = 0,001).

Prisutnost komorbiditeta i neuporaba PEG-a u pripremi povezani su s lošom očišćenosti crijeva u ispitanika upućenih na kolonoskopiju.

Jadranka Brljak, Hrvoje Iveković, Branko Bilić, Ivana Kovačić, Pave Markoš, Tomislav Brkić, Rajko Ostojić, Nadan Rustemović

VEZANI SADRŽAJ > <