x
x

Klasteri komorbiditeta kod bolesnika s KOPB-om

  13.03.2020.

Pojedinci s istim komorbiditetima obično su međusobno slični s obzirom na težinu bolesti, uporabu zdravstvene zaštite i kliničke rezultate. Utvrđivanje klastera komorbiditeta može ponekad imati i prognostičko značenje. Cilj studije objavljene u časopisu Respiratory Care bio je utvrditi klastere komorbiditeta kod osoba s KOPB-om u Danskoj.

Klasteri komorbiditeta kod bolesnika s KOPB-om

U istraživanju su analizirani podatci iz danskih nacionalnih registara, a obuhvaćene su sve osobe starije od 16 godina koje su živjele u glavnom gradu Danske 1. siječnja 2012. i dijagnosticirani im je KOPB (N = 70,274). Komorbiditeti su identificirani pomoću dijagnostičkih algoritama i provedena je klasterska analiza u dva koraka.

Od ukupnog broja analiziranih bolesnika, 81% bolesnika s KOPB-om je imalo kronične popratne bolesti; najčešća hipertenziju (47,6%), a najrjeđe anksioznost (0,1%).

Identificirana su tri klastera komorbiditeta. Klaster 1 sadržavao je 16% ispitivanih osoba s KOPB-om, a svi su pored ostalih komorbiditeta imali srčane bolesti. Klaster 2 sadržavao je 30% ispitivanih osoba s KOPB-om, od kojih je otprilike 1 od 3 osobe imala alergije, dok ostali nisu imali komorbiditete. Klaster 3 je sadržavao 54% ispitivanih osoba s KOPB-om sa svim popratnim bolestima, osim srčanih bolesti.

Klaster 1 je sadržavao najveći udio pojedinaca starijih od 65 godina, kao i osoba s najnižim  stupnjem obrazovanja. Nakon prilagodbe sociodemografskih karakteristika, pojedinci u klasteru 1 su imali najveću stopu hospitalizacija i ostanka u bolnici.

Istraživači zaključuju da je prisutnost srčanih bolesti kod osoba s KOPB-om snažan prognostički čimbenik za lošije zdravlje i teže socioekonomske prilike.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluMaxirinoPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: