x
x

Fenotipovi spavanja kod KOPB-a i poremećaj disanja samo tijekom noći?

  16.11.2021.

Pacijenti s kroničnom opstruktivnom plućnom bolešću (KOPB) mogli bi imati poremećaj disanja za vrijeme spavanja, a bez promjena u plinskoj analizi arterijske krvi (PAAK).

Fenotipovi spavanja kod KOPB-a i poremećaj disanja samo tijekom noći?
Ovakav pristup liječenju temeljen na fenotipu spavanja kod KOPB-a može pomoći u odgađanju razvoja poremećaja disanja kod bolesnika s KOPB-om.

U prospektivnu opservacijsku studiju uključeni su bolesnici s kontroliranim KOPB-om. Kriterij uključivanja bio je prisutnost dnevnog PaO2 > 60 mmHg i PaCO2 < 45 mmHg. Dvadeset pet od 110 bolesnika isključeno je zbog patološkog PAAK-a. Preostalim ispitanicima (N = 85) mjerena je pulsna oksimetrija tijekom noći te kapnometarom ugljični dioksid pri kraju izdisaja (End Tidal Carbon Dioxide (EtCO2)). Noćna desaturacija kisikom definirana je prema Fletcherovim kriterijima. Noćna hipoventilacija definirana je prema smjernicama Američke akademije za medicinu spavanja (AASM). Bolesnici s padovima saturacije kisikom na pulsnoj oksimetriji i/ili hrkanjem podvrgnuti su polisomnografiji.

38/85 (44,8%) bolesnika imalo je poremećaj noćne izmjene plinova, ali bez poteškoća u disanju tijekom dana.

Identificirana su 3 različita fenotipa: opstruktivna apneja za vrijeme spavanja (OSA), noćna hipoventilacija i noćna desaturacija kisikom. Izolirana abnormalnost uočena je u 24 bolesnika: 10 bolesnika imalo je OSA, 9 je imalo noćnu hipoventilaciju, a 5 je imalo noćnu desaturaciju kisika. Preklapanje dva ili više fenotipova uočeno je u 14 bolesnika. U usporedbi s fenotipovima noćne hipoventilacije i desaturacije, fenotip OSA imao je značajno viši BMI i FEV1. Noćna hipoventilacija i fenotipovi desaturacije nisu imali značajnu razliku u FEV1 i BMI-u, ali su se dnevni SpO2 i PaO2 značajno razlikovali.

Takvi parametri mogu pomoći u identificiranju tri različita fenotipa spavanja u bolesnika s KOPB-om (OSA, noćna hipoventilacija i noćna desaturacija kisikom). Ovakav pristup liječenju temeljen na fenotipu može pomoći u odgađanju razvoja poremećaja disanja kod bolesnika s KOPB-om.