x
x

Zadovoljstvo korisnika informatičkim sustavom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

  01.03.2012.

Zadovoljstvo korisnika informatičkim sustavom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Hrvatskoj ocijenjeno je od strane liječnika u presječnom istraživanju i objavljeno u CMJ-u.

Zadovoljstvo korisnika informatičkim sustavom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Cilj Ocijeniti informatički sustav u primarnoj zdravstvenoj zaštiti s gledišta liječnika.

Postupci Šezdeset i sedam hrvatskih liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ispunilo je upitnik o obilježjima njihove ordinacije, ukupnom dojmu o aplikaciji koju su koristili, načinu procesiranja podataka iz svakodnevnog rada, sofisticiranijim informatičkim potrebama i sigurnosti podataka i ocijenilo je svoje zadovoljstvo svakom komponentom od 1 do 5. Usporedili smo dvije najčešće korištene aplikacije - onu instaliranu na udaljenom mjestu i onu instaliranu lokalno, odnosno na osobnom računalu.

Rezultati Liječnici su bili najzadovoljniji načinom na koji informatički sustav procesira podatke iz svakodnevnog rada i šalje podsjetnike (ocjena 4,1). Nakon njih su slijedili ukupni dojam (3,5) i fleksibilnost (3,4). Najupitniji aspekt bila je sigurnost podataka (3,0). Lokalno instaliran sustav dobio je bolju ukupnu ocjenu nego sustav instaliran na udaljenom mjestu (4,2 vs 3,2).

Zaključak Aplikacije su dobile bolje ocjene za svakodnevnu upotrebu nego za ukupni dojam i mogućnost pronalaska specifične informacije koju liječnik traži. Loše ocjene operabilnosti, prigovori o nepouzdanim poveznicama i sumnje u sigurnost podataka ukazuju na potrebu da se razvije sustav koji ima sučelje prilagođenije korisniku i nudi više informacija o svojim mogućnostima, te da svaki sustav ima valjan certifikat.

Lidija Andrijašević, Petra Angebrandt, Josipa Kern

VEZANI SADRŽAJ > <